Najlepszy uczeń szkoły

KONKURS NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2010/2011

WYNIKI KONKURSU

I miejsce Michał Hamkało kl.3g
Osiągnięcia: punkty:
Laureat LVII Olimpiady Chemicznej 30 pkt
Udział w II etapie LX Olimpiady Fizycznej 4 pkt
Laureat (II m-ce) XXV Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 10 pkt
Finalista XVI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8pkt
I miejsce drużynowo w XVI Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym UAM w Poznaniu 4 pkt
I miejsce indywidualnie w XLIII Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 7 pkt
II miejsce drużynowo w XLIII Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 2 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2010/2011 4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,2 7 pkt
Razem 76 pkt
   
II miejsce Mądraszewski Szymon kl.2d
Osiągnięcia: punkty:
Laureat XXXVII Olimpiady Geograficznej 30 pkt
II etap XXXVII Olimpiady Historycznej (cz. ustna) 6 pkt
Laureat ( I miejsce) IV Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno- Nautologicznego 7 pkt
Laureat ( I miejsce) V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Geograficznej 7 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 5,1 6 pkt
Razem 56 pkt
   
II miejsce Adam Sarnecki kl.3g
Osiągnięcia: punkty:
Laureat LVII Olimpiady Chemicznej 30 pkt
Finalista XXVI Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Finalista XVI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2010/2011 4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,1 6 pkt
Razem 56 pkt
   
III miejsce Tomasz Gołaszewski kl.2g
Osiągnięcia: punkty:
Laureat LVII Olimpiady Chemicznej 30 pkt
Wyróżniony finalista XXVI Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 9 pkt
Finalista XVI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8 pkt
III miejsce drużynowo w LII Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych 1 pkt
Wyróżniony finalista XLIII Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego 2 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,9 4 pkt
Razem 54 pkt
   
IV miejsce Mateusz Spychała kl.3f
Osiągnięcia: punkty:
Finalista LX Olimpiady Fizycznej 18 pkt
I miejsce indywidualnie w LIII Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym 7 pkt
I miejsce drużynowo w LIII Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym 3 pkt
III miejsce drużynowo w LII Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych 1 pkt
Polsko –Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2011”– tytuł „taon” 3 pkt
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2011”- wyróżnienie 3 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,1 6 pkt
Razem 41 pkt
   
V miejsce Miłosz Folta kl.2hS
Osiągnięcia: punkty:
Finalista XL Olimpiady Biologicznej 18 pkt
Udział w II etapie XV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności 4 pkt
Udział w II etapie XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 4 pkt
I miejsce w XII Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 7 pkt
II miejsce drużynowo w XII Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 2 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2010/2011 4 pkt
Certyfikat Młodzieżowej Akademii Medycznej „MAM PUM” 2011 1 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej :4,5 0 pkt
Razem 40 pkt
   
VI miejsce Konrad Kucharski kl.2g
Osiągnięcia: punkty:
Finalista LVII Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Finalista XXVI Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Finalista XVI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8 pkt
I miejsce drużynowo w XVI Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym UAM w Poznaniu 4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,6 1 pkt
Razem 39 pkt
   
VII miejsce Aleksandra Meyer 2b
Osiągnięcia: punkty:
Laureatka XXXV Olimpiady Języka Angielskiego 30 pkt
IV miejsce w III Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych – język angielski 4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,9 4 pkt
Razem 38 pkt
   
VII miejsce Andrzej Prusinowski kl.3b
Osiągnięcia: punkty:
Finalista XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 18 pkt
Udział w II etapie XXI Olimpiady Teologii Katolickiej 4 pkt
Bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Sprachdoktor” 3 pkt
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2011”- wyróżnienie 3 pkt
III miejsce drużynowo w LII Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych 1 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,4 9 pkt
Razem 38 pkt
   
VIII miejsce Mieszko Majka kl. 2IB
Osiągnięcia: punkty:
II etap LVII Olimpiady Chemicznej 4 pkt
Finalista XXVI Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Finalista XVI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8 pkt
II miejsce w III Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych– język angielski 6 pkt
Finalista XLIII Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego 1 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej 5,4  
(po przeliczeniu) 9 pkt
Razem 36 pkt
   
IX miejsce Aneta Bielińska kl. 3g
Osiągnięcia: punkty:
Finalista LVII Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Finalista XVI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8 pkt
II miejsce drużynowo w XLIII Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 2 pkt
Wyróżniona finalistka XLIII Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego 2 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej : 4,9 4 pkt
Razem 34 pkt
   
IX miejsce Piotr Szustakiewicz kl. 2g
Osiągnięcia: punkty:
Finalista LVII Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Finalista XXVI Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Finalista XVI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej : 4,4 0 pkt
Razem 34 pkt
   
X miejsce Agnieszka Krawczyk kl.3b
Osiągnięcia: punkty:
Laureatka XXIII Olimpiady Filozoficznej 30 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,8 3 pkt
Razem 33 pkt
   
X miejsce Marta Maliszewska kl. 1c
Osiągnięcia: punkty:
Laureatka XXIII Olimpiady Filozoficznej 30 pkt
Wolontariat na rzecz WWF for a living planet Polska 2 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy pierwszej: 4,6 1 pkt
Razem 33 pkt
   
X miejsce Michał Sobota kl.3h
Osiągnięcia: punkty:
Finalista XL Olimpiady Biologicznej 18 pkt
IV miejsce indywidualnie w XII Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 4 pkt
II miejsce drużynowo w XII Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 2 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2010/2011 4 pkt
Certyfikat Młodzieżowej Akademii Medycznej „MAM PUM” 2011 1 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej : 4,9 4 pkt
Razem 33 pkt

 

PUNKTACJA

I. UDZIAŁ W OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w olimpiadzie przedmiotowej na etapie okręgowym
- za wyróżniające wyniki lub za zajęcie do 10 miejsca - 6 pkt
- za zajęcie dalszego miejsca - 4 pkt
2. Za udział w finale olimpiady przedmiotowej - 12 pkt
- zazdobycie tytułu finalisty - 18 pkt
- za wyróżnienie w finale - 24 pkt
3. Za zdobycie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej - 30 pkt
4. Za udział w olimpiadzie międzynarodowej - 40 pkt
UWAGA! Punkty za poszczególne etapy olimpiad nie sumują się.
II. UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w finale ogólnopolskiego konkursuprzedmiotowego - 8 pkt
2. Za zdobycie tytułu laureata ogólnopolskiego konkursuprzedmiotowego - 10 pkt
3. Zwycięstwo (1 miejsce) w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym (dodatkowo) - 2 pkt
4. Zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego (w przypadku usprawiedliwionego nieuczestnictwa w finale) - 3 pkt
5.Wyróżnienie w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego
( dodatkowo)
- 1 pkt
III. UDZIAŁ W WOJEWÓDZKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego - 1 pkt
2. Za zajęcie V miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim - 3 pkt
3. Za zajęcie IV miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim - 4 pkt
4. Za zajęcie III miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 5 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 1 pkt
5. Za zajęcie II miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 6 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 2 pkt
6. Za zajęcie I miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 7 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 3 pkt
IV. KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI
a) Stypendysta - 5 pkt
b) Podopieczny - 4 pkt
c) Kandydat - 3 pkt
V. MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR 2011”
a) laureat - 5 pkt
b) bardzo dobry wynik - 4 pkt
c) wyróżnienie - 3 pkt
VI. POLSKO-UKRAIŃSKI KONKURS FIZYCZNY „LWIĄTKO 2011”
a) hiperon ? - 5 pkt
b) kaon - 4 pkt
c) taon - 3 pkt
VII. INNE ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA, w tym działalność społeczna,
w zależności od rangi 1 - 6 pkt
VIII.ŚREDNIA OCEN NA ŚWIADECTWIE ukończenia danej klasy (zaokrąglenie do 0,1) za każdą 0,1 powyżej 4,5 - 1 pkt
IX. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje Komisja Koordynująca Pracę z Uczniem Zdolnym.
Decyzje Komisji Koordynującej Pracę z Uczniem Zdolnym w roku szkolnym2010/2011:
- Certyfikat 2011 „MAM PUM”- 1 pkt,
- Konkurs „Sprachdoktor”- laureat 4 pkt, bardzo dobry wynik - 3 pkt, dobry wynik- 2 pkt,
- Wyróżnienie w konkursie wojewódzkim powyżej 5 m-ca – dodatkowo 1 pkt.
- I miejsce drużynowo w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym - 4 pkt