Najlepszy uczeń szkoły

KONKURS NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2009/2010

WYNIKI KONKURSU

I miejsce DAMIAN KWIATKOWSKI kl.3g
Osiągnięcia: punkty:
Laureat LVI Olimpiady Chemicznej 30
Udział w II etapie LIX Olimpiady Fizycznej 4
Laureat (II m-ce) polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej 10
Laureat XXV Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 10
Laureat 46. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UMK w Toruniu 10
IV miejsce indywidualnie w XLII Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 4
Stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci 2009/2010 5
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5.23 7
Razem 80
 
II miejsce KATARZYNA SUŁEK kl.3g
Osiągnięcia: punkty:
Laureatka LVI Olimpiady Chemicznej 30
Laureatka (I m-ce) XXV Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 12
Laureatka 46. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UMK w Toruniu 10
III miejsce indywidualnie w XLII Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 5
I miejsce drużynowo w XLII Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 3
Podopieczna Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci 2009/2010 4
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4.93 4
Razem 68
 
III miejsce MATEUSZ MOTYLIŃSKI kl.3h
Osiągnięcia: punkty:
Finalista LVI Olimpiady Chemicznej 18
Laureat XXV Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 10
Laureat 46. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UMK w Toruniu 10
II miejsce indywidualnie w XLII Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 6
I miejsce drużynowo w XLII Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 3
Certyfikat 2010 Młodzieżowej Akademii Medycznej MAM-PAM 1
Kandydat Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci 2009/2010 3
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,30 0
Razem 51
 
IV miejsce MICHAŁ MROTEK kl.3h
Osiągnięcia: punkty:
Laureat XXXIX Olimpiady Biologicznej 30
V miejsce indywidualnie w XI Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 3
Stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci 2009/2010 5
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,13 6
Razem 44
 
V miejsce ADAM SARNECKI kl.2g
Osiągnięcia: punkty:
Udział w II etapie LVI Olimpiady Chemicznej 4
Finalista XXV Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8
Laureat 46. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UMK w Toruniu 10
I miejsce indywidualnie w XLI Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 7
I miejsce drużynowo w XLI Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 3
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 5.27 8
Razem 40
 
V miejsce MICHAŁ HAMKAŁO kl.2g
Osiągnięcia: punkty:
Finalista LVI Olimpiady Chemicznej 18
Udział w II etapie LIX Olimpiady Fizycznej 4
Finalista XXV Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8
Laureat Konkursu Matematycznego "Wektor 2010" 3
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej :5,2 7
Razem 40
 
VI miejsce PETRA SKARUPSKY kl.3c
Osiągnięcia: punkty:
Laureatka XXXIV Olimpiady Artystycznej (sekcja plastyki) 30
Stypendystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci 2009/2010 5
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4.75 3
Razem 38
 
VII miejsce JAKUB KOSTRZEBA kl.3h
Osiągnięcia: punkty:
Finalista LVI Olimpiady Chemicznej 18
Laureat 46. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UMK w Toruniu 10
Finalista XXV Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8
Certyfikat 2010 Młodzieżowej Akademii Medycznej MAM-PAM 1
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4.23 0
Razem 37
 
VII miejsce AGNIESZKA KOROWAJ kl.3i
Osiągnięcia: punkty:
Laureatka XXII Olimpiady Filozoficznej 30
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5.17 7
Razem 37
 
VIII miejsce AGATA ŁYSAKOWSKA kl.2d
Osiągnięcia: punkty:
Finalistka X Olimpiady "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939r." 18
Udział w II etapie III Olimpiady Tematycznej "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 975-1514. Od Cedyni do Orszy" 4
Udział w II etapie XXXVI Olimpiady Historycznej 4
III miejsce indywidualnie w finale wojewódzkim XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego 5
II miejsce drużynowo w finale wojewódzkim XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego 2
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej : 4.13 0
Razem 33
 
VIII miejsce KRZYSZTOF GRUCKI kl.3h
Osiągnięcia: punkty:
Finalista XXXIX Olimpiady Biologicznej 18
I miejsce indywidualnie w XI Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 7
I miejsce drużynowo w XI Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 3
Certyfikat 2010 Młodzieżowej Akademii Medycznej MAM-PAM 1
Kandydat Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci 2009/2010 3
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,62 1
Razem 33
 
IX miejsce JOANNA MOŻYŃSKA kl.3g
Osiągnięcia: punkty:
Finalistka LVI Olimpiady Chemicznej 18
Laureatka 46. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UMK w Toruniu 10
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4.93 4
Razem 32
 
IX miejsce MAGDALENA PRAXMAJER kl.2h
Osiągnięcia: punkty:
Finalistka XXXIX Olimpiady Biologicznej 18
IV miejsce indywidualnie w XI Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 4
I miejsce drużynowo w XI Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 3
Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Przyroda bogata w kolory" 3
Kandydatka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci 2009/2010 3
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4.64 1
Razem 32
 
X miejsce MAGDA MAZUREK kl.3g
Osiągnięcia: punkty:
Finalistka LVI Olimpiady Chemicznej 18
Laureatka 46. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UMK w Toruniu 10
Certyfikat 2010 Młodzieżowej Akademii Medycznej MAM-PAM 1
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4.71 2
Razem 31
PUNKTACJA
I. UDZIAŁ W OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w olimpiadzie przedmiotowej na etapie okręgowym
- za wyróżniające wyniki lub za zajęcie do 10 miejsca - 6 pkt
- za zajęcie dalszego miejsca - 4 pkt
2. Za udział w finale olimpiady przedmiotowej - 12 pkt
- zazdobycie tytułu finalisty - 18 pkt
- za wyróżnienie w finale - 24 pkt
3. Za zdobycie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej - 30 pkt
4. Za udział w olimpiadzie międzynarodowej - 40 pkt
UWAGA! Punkty za poszczególne etapy olimpiad nie sumują się.
II. UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w finale ogólnopolskiego konkursuprzedmiotowego - 8 pkt
2. Za zdobycie tytułu laureata ogólnopolskiego konkursuprzedmiotowego - 10 pkt
3. Zwycięstwo (1 miejsce) w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym (dodatkowo) - 2 pkt
4. Zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego (w przypadku usprawiedliwionego nieuczestnictwa w finale) - 3 pkt

5.Wyróżnienie w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego
( dodatkowo)

- 1 pkt
III. UDZIAŁ W WOJEWÓDZKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego - 1 pkt
2. Za zajęcie V miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim - 3 pkt
3. Za zajęcie IV miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim - 4 pkt
4. Za zajęcie III miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 5 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 1 pkt
5. Za zajęcie II miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 6 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 2 pkt
6. Za zajęcie I miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 7 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 3 pkt
IV. KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI
a) Stypendysta - 5 pkt
b) Podopieczny - 4 pkt
c) Kandydat - 3 pkt
V. MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR 2010”
a) laureat - 5 pkt
b) bardzo dobry wynik - 4 pkt
c) wyróżnienie - 3 pkt
VI. POLSKO-UKRAIŃSKI KONKURS FIZYCZNY „LWIĄTKO 2010”
a) hiperon Ω - 5 pkt
b) kaon - 4 pkt
c) taon - 3 pkt
VII. INNE ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA, w tym działalność społeczna,
w zależności od rangi 1 - 6 pkt
VIII.ŚREDNIA OCEN NA ŚWIADECTWIE ukończenia danej klasy (zaokrąglenie do 0,1) za każdą 0,1 powyżej 4,5 - 1 pkt
IX. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje Komisja Koordynująca Pracę z Uczniem Zdolnym.