Administracja szkoły

  • kadry - tel/fax 91-434-28-26
  • kierownik administracyjny - tel/fax 91-433-81-64
  • księgowość - tel/fax 91-433-81-64

II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą listowną oraz elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której korespondencja dotyczy.