Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2022/2023 trwają

od 01 września 2022 r. do  23 czerwca 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna trwa 

od 23 grudnia 2022 r. do  31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe trwają 

od 13 lutego 2023 r. do 26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna trwa 

od 06 kwietnia 2023 r. do  11 kwietnia 2023 r.

I półrocze trwa

od 01 września 2022 r. do 20 stycznia 2023 r.

II półrocze trwa

od 23 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

Zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych kończą się 28 kwietnia 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie trwają

od 24 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Dyrektor szkoły zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego, w terminie do dnia 30 września br. powiadomi uczniów i rodziców o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

KOMUNIKAT w sprawie organizacji roku szkolnego 2022/2023

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie zgodnie z §5. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) informuje  uczniów i rodziców o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023: 

  • 31 października 2022 r. – poniedziałek - dzień przed Wszystkich Świętych;
  • 02 listopada 2022 r. – środa  - Zaduszki;
  • 02 stycznia 2023 r. – poniedziałek - po Sylwestrze;
  • 02 maja 2023 r. – wtorek - po Święcie Pracy i przed Świętem Konstytucji 3 Maja;
  • 04 maja 2023 r. czwartek - pisemny egzamin maturalny z języka polskiego;
  • 05 maja 2023 r. piątek - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego PP;
  • 08 maja 2023 r. poniedziałek - pisemny egzamin maturalny z matematyki;
  • 09 maja 2023 r. wtorek - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego PR;
  • 09 czerwca 2023 r. – piątek - po Święcie Bożego Ciała.

 Dyrektor II LO im. Mieszka I w Szczecinie
Jolanta Jastrzębska