Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021 trwają

od 01 września 2020 r. do  25 czerwca 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna trwa 

od 23 grudnia 2020 r. do  31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe trwają 

od 04 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna trwa 

od 01 kwietnia 2021 r. do  06 kwietnia 2021 r.

I półrocze trwa

od 01 września 2020 r. do 05lutego 2021 r.

II półrocze trwa

od 08 lutego 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.

Zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych kończą się 30 kwietnia 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 25 czerwca 2021r.

Ferie letnie trwają

od 26 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

KOMUNIKAT

            Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie zgodnie z §5. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) informuje  uczniów i rodziców o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021: 

  • 02 listopada 2020 r. – poniedziałek - Zaduszki
  • 04 maja 2021 r.        wtorek        - pisemny egzamin maturalny z języka polskiego; 
  • 05 maja 2021 r.     środa         - pisemny egzamin maturalny z matematyki; 
  • 06 maja 2021 r.        czwartek      - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego PP;
  • 07 maja 2021 r.        piątek            - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego PR;
  • 04 czerwca 2021 r.   – piątek            - po Bożym Ciele.

Dyrektor II LO im. Mieszka I w Szczecinie
Jolanta Jastrzębska