Rekrutacja

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

do II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Mieszka I w Szczecinie

na rok szkolny 2022/2023

 

Szanowni kandydaci do szczecińskich szkół ponadpodstawowych!

Informujemy, że wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych nastąpi we wtorek 19 lipca 2022 r. o godz. 12.00 !!!

Po tym fakcie zacznie się ostatni etap działań kandydatów:

pomiędzy 19 a 22 lipca 2022 r. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty fizycznie dostarcza się do szkoły, która zakwalifikowała kandydata do przyjęcia – jest to równoznaczne z potwierdzeniem woli podjęcia nauki.

Prosimy, by wraz z ww. oryginałami dostarczyć do szkoły oryginał wniosku o przyjęcie (wersja z podpisami rodzica/ów i kandydata, której skan wgrywali Państwo do systemu nabór), 3 podpisane zdjęcia kandydata oraz kartę zdrowia.

Przyjmowanie oryginałów w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie będzie odbywać się w godzinach:

we wtorek 19 lipca 2022 r. od godz. 12.00 do 16.00,
od środy 20 do czwartku 21 lipca 2022 r. od godz. 9.00 do 13.00,
w piątek 22 lipca 2022 r. od godz. 9.00 do 15.00.

Osobą dostarczającą oryginały do szkoły nie musi być sam kandydat, ani jego rodzice, ale zachęcamy, by to zadanie powierzać tylko osobom zaufanym!

Kandydat zakwalifikowany, który dostarczy do szkoły oba wymagane oryginały znajdzie się w ten sposób na liście przyjętych, która zostanie wywieszona w poniedziałek 25 lipca 2022 r. Niedopełnienie obowiązku dostarczenia oryginałów będzie skutkować utratą miejsca w szkole (nieumieszczeniem kandydata na liście przyjętych) !!!

Prezentacja 2022