Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej

Logo Towarzystwa

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
tegorocznych konkursów organizowanych przez
Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej
oraz z wynikami z lat ubiegłych.

Konkursy Towarzystwa na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej 2023/2024

Zapraszamy na tegoroczną edycją konkursów Towarzystwa na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej ze szkół podstawowych

XXI Szczeciński Konkurs Matematyczny

XXI Szczeciński Konkurs Młodego Poligloty pod patronatem Instytutu Goethego w Warszawie

XIV Szczeciński Konkurs Historyczny

XIV Szczeciński Konkurs Polonistyczny

I Szczeciński Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie

Wyniki konkursów edycji 2019/2020

Szanowni Państwo 

Wobec utrzymującego się stanu zagrożenia epidemiologicznego 3 komitety organizacyjne Szczecińskich Konkursów Przedmiotowych Towarzystwa na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej (Konkurs Historyczny, Konkurs Matematyczny, Konkurs Młodego Poligloty) zdecydowały o ostatecznej rezygnacji z przeprowadzania etapów finałowych i ustaleniu listy laureatów i finalistów na podstawie dotychczas uzyskanej punktacji przez osoby zakwalifikowane do etapu finałowego.

Ustalone w ten sposób wyniki znajdą Państwo poniżej:

Czytaj więcej...