Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej

Wyniki konkursów edycji 2019/2020

Szanowni Państwo 

Wobec utrzymującego się stanu zagrożenia epidemiologicznego 3 komitety organizacyjne Szczecińskich Konkursów Przedmiotowych Towarzystwa na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej (Konkurs Historyczny, Konkurs Matematyczny, Konkurs Młodego Poligloty) zdecydowały o ostatecznej rezygnacji z przeprowadzania etapów finałowych i ustaleniu listy laureatów i finalistów na podstawie dotychczas uzyskanej punktacji przez osoby zakwalifikowane do etapu finałowego.

Ustalone w ten sposób wyniki znajdą Państwo poniżej:

W tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy zgodnie z wieloletnią tradycją pod koniec maja będziemy mogli zaprosić laureatów i ich opiekunów naukowych na uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji szczecińskich Konkursów Przedmiotowych. Prosimy Państwa o obserwowanie naszej strony. Niezależnie od kwestii uroczystego zakończenia poinformujemy Państwa o ewentualnej możliwości odbioru dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.