Najlepszy uczeń szkoły

KONKURS NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2013/2014

WYNIKI KONKURSU

I miejsce Karol Rząd kl. 2g
Osiągnięcia: punkty:
Srebrny medalista 46. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Wietnamie w 2014 roku 40 pkt
Laureat 4. miejsca LX Olimpiady Chemicznej 30 pkt
Laureat 2. miejsca XIX Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 10 pkt
I miejsce drużynowo w XIX Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym UAM w Poznaniu 4 pkt
Laureat 2. miejsca XXIX Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 10 pkt
Laureat 1. miejsca XLVI Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego 7 pkt
I miejsce drużynowo w XLVI Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 3 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
w roku szkolnym 2013/14
4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,7 2 pkt
Razem 110 pkt
 
II miejsce Mateusz Jeżewski kl.3h
Osiągnięcia: punkty:
Laureat 4. miejsca XL Olimpiady Wiedzy Technicznej 30 pkt
Finalista LX Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Finalista XIX Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego
UAM w Poznaniu
8 pkt
I miejsce drużynowo w XIX Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym UAM w Poznaniu 4 pkt
Laureat I stopnia Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z chemii 10 pkt
I miejsce drużynowo w XLVI Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 3 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,2 7 pkt
Razem 97 pkt
 
III miejsce Michał Sawczuk kl.3d
Osiągnięcia: punkty:
Laureat 2.miejsca XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 30 pkt
Laureat 6.miejsca XXVI Olimpiady Filozoficznej 30 pkt
Udział w II etapie ( 3. miejsce) XL Olimpiady Historycznej 6 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
w roku szkolnym 2013/14
4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,8 3 pkt
Razem 73 pkt
 
IV miejsce Bartłomiej Błeszyński kl. 3g
Osiągnięcia: punkty:
Laureat 3. miejsca XVI Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” 30 pkt
Laureat Polskich Eliminacji i II nagroda w 26. Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej 2014 10 pkt
Udział w finale XL Olimpiady Wiedzy Technicznej 12 pkt
Udział w II etapie LXIII Olimpiady Fizycznej 4 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
w roku szkolnym 2013/14
4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,0 0 pkt
Razem 60 pkt
 
V miejsce Maciej Żuk kl. 3g
Osiągnięcia: punkty:
Finalista LX Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Udział w II etapie (3. miejsce) XL Olimpiady Wiedzy Technicznej 6 pkt
Finalista XXIX Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Finalista XIX Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM
w Poznaniu
8 pkt
Finalista Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z chemii 8 pkt
Laureat 2. miejsca XLVI Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego 6 pkt
I miejsce drużynowo w XLVI Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 3 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,4 0 pkt
Razem 57 pkt
 
VI miejsce Stanisław Kaniecki kl.3g
Osiągnięcia: punkty:
Finalista LX Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Finalista XXIX Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Finalista XIX Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego
UAM w Poznaniu
8 pkt
I miejsce drużynowo w XIX Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym UAM w Poznaniu 4 pkt
Finalista XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 8 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
w roku szkolnym 2013/14
4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,0 5 pkt
Razem 55 pkt
 
VII miejsce Filip Łoczewski kl. 2h
Osiągnięcia: punkty:
Laureat XLIII Olimpiady Biologicznej 30 pkt
Udział w II etapie ( 5. miejsce) XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu
i Żywności
6 pkt
Laureat 1. miejsca XV Wojewódzkiego Konkursie Biologicznego 7 pkt
II miejsce drużynowo w XV Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 2 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
w roku szkolnym 2013/14
4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,9 4 pkt
Razem 53 pkt
 
VIII miejsce Szymon Korulczyk kl. 3g
Osiągnięcia: punkty:
Laureat LX Olimpiady Chemicznej 30 pkt
Udział w II etapie XL Olimpiady Wiedzy Technicznej 4 pkt
Finalista XXIX Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Finalista XIX Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego
UAM w Poznaniu
8 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,2 0 pkt
Razem 50 pkt
 
IX miejsce Paweł Jardzioch kl. 3b
Osiągnięcia: punkty:
Udział w II etapie LXIII Olimpiady Fizycznej 4 pkt
Udział w II etapie (7. miejsce) XL Olimpiady Wiedzy Technicznej 6 pkt
Finalista Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” 8 pkt
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie
„Kangur Matematyczny 2014”
3 pkt
Finalista XV edycji Konkursu Internetowego z Matematyki 8 pkt
Finalista XX Konkursu z Fizyki Politechniki Warszawskiej 8 pkt
7. miejsce w LVI Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym 1 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,0 5 pkt
Razem 43 pkt
 
X miejsce Aleksandra Jasik kl. 3h
Osiągnięcia: punkty:
Finalistka LX Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Finalistka XXIX Konkursu Chemicznego Politechniki
Warszawskiej
8 pkt
Finalistka XIX Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM
w Poznaniu
8 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,2 7 pkt
Razem 41 pkt

 

REGULAMIN
KONKURSU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2013/2014

PUNKTACJA

I. UDZIAŁ W OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w olimpiadzie przedmiotowej na etapie okręgowym
- za wyróżniające wyniki lub za zajęcie do 10 miejsca - 6 pkt
- za zajęcie dalszego miejsca - 4 pkt
2. Za udział w finale olimpiady przedmiotowej - 12 pkt
- za zdobycie tytułu finalisty - 18 pkt
- za wyróżnienie w finale - 24 pkt
3. Za zdobycie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej - 30 pkt
4. Za udział w olimpiadzie międzynarodowej - 40 pkt
UWAGA! Punkty za poszczególne etapy olimpiad nie sumują się.
II. UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego - 8 pkt
2. Za zdobycie tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego - 10 pkt
3. Zwycięstwo (1 miejsce) w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym (dodatkowo) - 2 pkt
4. Zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego (w przypadku usprawiedliwionego nieuczestnictwa w finale) - 3 pkt
5. Wyróżnienie w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego
(dodatkowo)
- 1 pkt
6. I miejsce drużynowo w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym - 4 pkt
III. UDZIAŁ W WOJEWÓDZKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego - 1 pkt
2. Za zajęcie V miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim - 3 pkt
3.Za zajęcie IV miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim - 4 pkt
4. Za zajęcie III miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 5 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 1 pkt
5. Za zajęcie II miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 6 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 2 pkt
6.Za zajęcie I miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 7 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 3 pkt
- wyróżnienie w konkursie wojewódzkim powyżej 5 m-ca (dodatkowo) - 1 pkt
IV. KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI
a) Stypendysta - 5 pkt
b) Uczestnik programu
- 4 pkt
V. MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR 2014”
a) laureat - 5 pkt
b) bardzo dobry wynik - 4 pkt
c) wyróżnienie - 3 pkt
VI. POLSKO-UKRAIŃSKI KONKURS FIZYCZNY „LWIĄTKO 2014”
a) hiperon Ω - 5 pkt
b) kaon - 4 pkt
c) taon - 3 pkt
VII. KONKURS SCHPRACHDOKTOR”, "DEUTSCHFREUND", "Meridian MMC "
a) laureat - 4 pkt
b) bardzo dobry wynik
- 3 pkt
c) dobry wynik - 2 pkt
VIII. Certyfikat 2014 MAM PUM - 1 pkt
IX. INNE ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA, w tym działalność społeczna, w zależności od rangi 1 - 6 pkt
X.ŚREDNIA OCEN NA ŚWIADECTWIE ukończenia danej klasy
(zaokrąglenie do 0,1) za każdą 0,1 powyżej 4,5
- 1 pkt
W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje
Komisja Koordynująca Pracę z Uczniem Zdolnym
.