Najlepszy uczeń szkoły

KONKURS NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2014/2015

WYNIKI KONKURSU

I miejsce Karol Rząd kl. 3g

Osiągnięcia: punkty:
Srebrny Medalista 47. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Baku w 2015 roku 40 pkt
Laureat 2. miejsca 61. Olimpiady Chemicznej 30 pkt
Laureat 1. miejsca XX Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych UAM w Poznaniu 5 pkt
I miejsce drużynowo w XX Konkursie Chemicznym dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych UAM w Poznaniu 3 pkt
Laureat XXX Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 10 pkt
Laureat 1. miejsca XLVII Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego 7 pkt
I miejsce drużynowo w XLVII Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 3 pkt
Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2014/15 5 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,7 2 pkt
Razem 105 pkt
 

II miejsce Krzysztof Staniszewski kl.2a

Osiągnięcia: punkty:
Laureat 61. Olimpiady Chemicznej 30 pkt
Finalista XX Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych UAM w Poznaniu 4 pkt
Laureat I stopnia Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z chemii 10 pkt
Laureat 1. miejsca XXX Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 12 pkt
Laureat XIX Konkursu Chemicznego Politechniki Gdańskiej
„WYGRAJ INDEKS”
10 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2014/15 4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4, 4 0 pkt
Razem 70 pkt
 

III miejsce Mariusz Szukalski kl. 2fS

Osiągnięcia: punkty:
Laureat 3. miejsca XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej 30 pkt
Laureat 1. miejsca Konkursu Matematycznego "Wektor 2015” 7 pkt
Udział w finale Olimpiady Projektów Społecznych 8 pkt
Udział w II etapie LXIV Olimpiady Fizycznej 4 pkt
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2015” 3 pkt
Finalista LVI Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych 1 pkt
Laureat 3. miejsca drużynowo w LVI Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych 1 pkt
Wyróżnienie w finale LVII Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego. 2 pkt
Tytuł „taon” w Polsko- Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko” 3 pkt
Certyfikat Projec Management Fundamentale sygnowany przez Institute R.E.P. -MT& DC (decyzja Komisji) 1 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 5,2 7 pkt
Razem 67 pkt
 

IV miejsce Filip Wantoch- Rekowski kl. 2h

Osiągnięcia: punkty:
Laureat 61. Olimpiady Chemicznej 30 pkt
Udział w II etapie XLIV Olimpiady Biologicznej 4 pkt
Finalista wyróżniony XXX Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 9 pkt
Finalista XX Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych UAM w Poznaniu 4 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2014/15 4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,9 4 pkt
Razem 55 pkt
 

V miejsce Maciej Ejsmont kl.3g

Osiągnięcia: punkty:
Laureat 61. Olimpiady Chemicznej 30 pkt
Laureat 2. miejsca XXX Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 10 pkt
Finalista XX Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych UAM w Poznaniu 4 pkt
I miejsce drużynowo w XX Konkursie Chemicznym dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych UAM w Poznaniu 3 pkt
Wyróżniony finalista XLVII Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego 2 pkt
I miejsce drużynowo w XLVII Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 3 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,3 0 pkt
Razem 52 pkt
 

VI miejsce Damian Snop kl. 3e

Osiągnięcia: punkty:
Finalista XLI Olimpiady Geograficznej 18 pkt
Udział w II etapie 39. Olimpiady Języka Angielskiego 4 pkt
Laureat 1. miejsca VIII Konkursu Geograficzno- Nautologicznego 7 pkt
Laureat 4. miejsca VII Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego 4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,6 11 pkt
Razem 44 pkt
 

VII miejsce Błażej Skupin kl. 3h

Osiągnięcia: punkty:
Finalista 61. Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Finalista XXX Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Finalista (2. miejsce) XX Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych UAM w Poznaniu 4 pkt
I miejsce drużynowo w XX Konkursie Chemicznym dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych UAM w Poznaniu 3 pkt
Laureat 3. miejsca XLVII Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego 5 pkt
I miejsce drużynowo w XLVII Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 3 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 3,7 0 pkt
Razem 41 pkt
 

VIII miejsce Alex Majewski kl. 2IB

Osiągnięcia: punkty:
Finalista III Olimpiady Wiedzy o Bankach 2014/2015 18 pkt
Udział w II etapie X Olimpiady Przedsiębiorczości 4 pkt
Udział w II etapie XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 4 pkt
Finalista LVI Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych 1 pkt
3. miejsce drużynowo w LVI Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych 1 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej (po przeliczeniu ):5,7 12 pkt
Razem 40 pkt
 

IX miejsce Małgorzata Mączko kl. 3c

Osiągnięcia: punkty:
Finalistka 39. Olimpiady Języka Angielskiego 18 pkt
Udział w II etapie XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 4 pkt
Laureatka 2. miejsca VII Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego 6 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,4 9 pkt
Razem 37 pkt
 

X miejsce Adrian Jóźwiak kl. 3h

Osiągnięcia: punkty:
Finalista 61. Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Finalista XXX Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Finalista XX Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych UAM w Poznaniu 4 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2014/15 4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,6 1 pkt
Razem 35 pkt
 

  

REGULAMIN
KONKURSU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2014/2015
 

PUNKTACJA

I. UDZIAŁ W OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w olimpiadzie przedmiotowej na etapie okręgowym
- za wyróżniające wyniki lub za zajęcie do 10 miejsca - 6 pkt
- za zajęcie dalszego miejsca - 4 pkt
2. Za udział w finale olimpiady przedmiotowej - 12 pkt
- za zdobycie tytułu finalisty - 18 pkt
- za wyróżnienie w finale - 24 pkt
3. Za zdobycie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej - 30 pkt
4. Za udział w olimpiadzie międzynarodowej - 40 pkt
UWAGA! Punkty za poszczególne etapy olimpiad nie sumują się.
II. UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego - 8 pkt
2. Za zdobycie tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego - 10 pkt
3. Zwycięstwo (1 miejsce) w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym (dodatkowo) - 2 pkt
4. Zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego (w przypadku usprawiedliwionego nieuczestnictwa w finale) - 3 pkt
5. Wyróżnienie w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego
(dodatkowo)
- 1 pkt
6. I miejsce drużynowo w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym - 4 pkt
III. UDZIAŁ W OKRĘGOWYCH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w finale okręgowego konkursu przedmiotowego - 4 pkt
2. Za zdobycie tytułu laureata okręgowego konkursu przedmiotowego - 5 pkt
3. Zwycięstwo (1 miejsce) w okręgowym konkursie przedmiotowym
(dodatkowo)
- 1 pkt
4. Wyróżnienie w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego
(dodatkowo)
- 1 pkt
5. I miejsce drużynowo w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym - 3 pkt
IV. UDZIAŁ W WOJEWÓDZKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego - 1 pkt
2. Za zajęcie V miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim - 3 pkt
3.Za zajęcie IV miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim - 4 pkt
4. Za zajęcie III miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 5 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 1 pkt
5. Za zajęcie II miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 6 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 2 pkt
6.Za zajęcie I miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 7 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 3 pkt
- wyróżnienie w konkursie wojewódzkim powyżej 5 m-ca (dodatkowo) - 1 pkt
V. KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI
a) Stypendysta - 5 pkt
b) Uczestnik programu
- 4 pkt
VI. MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR 2015”
a) laureat - 5 pkt
b) bardzo dobry wynik - 4 pkt
c) wyróżnienie - 3 pkt
VII. POLSKO-UKRAIŃSKI KONKURS FIZYCZNY „LWIĄTKO 2015”
a) hiperon Ω - 5 pkt
b) kaon - 4 pkt
c) taon - 3 pkt
VIII. KONKURS SCHPRACHDOKTOR”, "DEUTSCHFREUND", "Meridian MMC "
a) laureat - 4 pkt
b) bardzo dobry wynik
- 3 pkt
c) dobry wynik - 2 pkt
IX. Certyfikat 2015 MAM PUM - 1 pkt
X. INNE ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA, w tym działalność społeczna, w zależności od rangi 1 - 6 pkt
XI.ŚREDNIA OCEN NA ŚWIADECTWIE ukończenia danej klasy
(zaokrąglenie do 0,1) za każdą 0,1 powyżej 4,5
- 1 pkt
W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje
Komisja Koordynująca Pracę z Uczniem Zdolnym
.