Najlepszy uczeń szkoły

KONKURS NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2012/2013

WYNIKI KONKURSU

I miejsce Jan Brancewicz kl. 2h
Osiągnięcia: punkty:
Udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Szwajcarii w 2013 roku - brązowy medalista 40 pkt
Laureat XLII Olimpiady Biologicznej (III lokata) 30 pkt
Finalista XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 18 pkt
XLII Olimpiada Biologiczna Konkurs "Fauna i flora Polski"- 2 miejsce 10 pkt
XLII Olimpiada Biologiczna Konkurs "Biologia po angielsku"- 3 miejsce 10 pkt
II miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 6 pkt
I miejsce drużynowo w XIV Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 3 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2012/2013 4 pkt
Certyfikat Młodzieżowej Akademii Medycznej „MAM PUM” 2013 1 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,85 4 pkt
Razem 126 pkt
   
II miejsce Agnieszka Bernardelli kl.3b
Osiągnięcia: punkty:
Laureatka (3 miejsce) XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 30 pkt
Udział w II etapie XXXVII Olimpiady Języka Angielskiego 4 pkt
Wyróżniona finalistka VI Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego 9 pkt
Laureatka (2 miejsce) V Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych Język Angielski 6 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,4 9 pkt
Razem 58 pkt
   
III miejsce Mateusz Jeżewski kl.2h
Osiągnięcia: punkty:
Finalista LIX Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Laureat (5 miejsce) XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 10 pkt
I miejsce drużynowo w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym UAM w Poznaniu 4 pkt
Laureat (8 miejsce) 49 Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego UMK w Toruniu 10 pkt
Finalista XXVIII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Laureat Zachodniopomorskiego Konkursu Matematycznego Wektor 2013 3 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,78 3 pkt
Razem 56 pkt
   
III miejsce Stanisław Kaniecki kl.2g
Osiągnięcia: punkty:
Finalista LIX Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Finalista XXVIII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Laureat (4 miejsce) XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 10 pkt
I miejsce drużynowo w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym UAM w Poznaniu 4 pkt
Finalista XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 8pkt
Laureat Zachodniopomorskiego Konkursu Matematycznego Wektor 2013 3 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 5,0 5 pkt
Razem 56 pkt
   
IV miejsce Małgorzata Łukaszewicz kl. 3h
Osiągnięcia: punkty:
Finalistka LIX Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Laureatka XXVIII (3 miejsce) Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 10 pkt
Finalistka XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8 pkt
Laureatka 49 Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego UMK w Toruniu 10 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2012/2013 4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,62 1 pkt
Razem 51 pkt
   
IV miejsce Piotr Rękawek kl. 3h
Osiągnięcia: punkty:
Wyróżniony finalista LIX Olimpiady Chemicznej 24 pkt
Finalista XXVIII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Laureat (1 miejsce) XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 12 pkt
I miejsce drużynowo w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym UAM w Poznaniu 4 pkt
I miejsce drużynowo w XLV Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 3 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,4 0 pkt
Razem 51 pkt
   
IV miejsce Maciej Żuk kl. 2g
Osiągnięcia: punkty:
Finalista LIX Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Finalista XXVIII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Finalista XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8 pkt
Laureat (4 miejsce) 49 Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego UMK w Toruniu 10 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2012/2013 4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,8 3 pkt
Razem 51 pkt
   
V miejsce Natalia Kopyłowska kl.3g
Osiągnięcia: punkty:
Finalistka LIX Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Laureatka XXVIII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej (3 miejsce) 10 pkt
Finalistka XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8 pkt
I miejsce drużynowo w XLV Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 3 pkt
Stypendystka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2012/2013 5 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,0 5 pkt
Razem 49 pkt
   
VI miejsce Maciej Szopa kl. 2b
Osiągnięcia: punkty:
Laureat (3 miejsce) XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 30 pkt
Udział w II etapie XXXVII Olimpiady Języka Angielskiego 4 pkt
Finalista VI Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego 8 pkt
Wyróżniony finalista V Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych Język Angielski 2 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,71 2 pkt
Razem 46 pkt
   
VII miejsce Szymon Korulczyk kl. 2g
Osiągnięcia: punkty:
Finalista LIX Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Finalista XXVIII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Finalista XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8 pkt
Laureat Zachodniopomorskiego Konkursu Matematycznego Wektor 2013 3 pkt
Finalista XIV Konkursu Internetowego z Matematyki 8 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,47 0 pkt
Razem 45 pkt
   
VIII miejsce Karol Rząd kl. 1g
Osiągnięcia: punkty:
Wyróżniony finalista LIX Olimpiady Chemicznej 24 pkt
Finalista XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8 pkt
I miejsce drużynowo w XLV Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 3 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy pierwszej: 4,31 0 pkt
Razem 35 pkt
   
VIII miejsce Aleksandra Jasik kl. 2h
Osiągnięcia: punkty:
Udział w II etapie LIX Olimpiady Chemicznej 4 pkt
Wyróżniona finalistka XXVIII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 9 pkt
Finalista XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8 pkt
Laureatka 49 Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego UMK w Toruniu 10 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,9 4 pkt
Razem 35 pkt
   
IX miejsce Bartłomiej Błeszyński kl. 2g
Osiągnięcia: punkty:
Udział w II etapie XXXIX Olimpiady Wiedzy Technicznej - 1 miejsce w okręgu 6 pkt
Laureat Polskich Eliminacji i III nagroda w XXV Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej 2013 10 pkt
Finalista Ogólnopolskiego Finału Młodych Naukowców Explory 8 pkt
Wyróżnienie i akredytacja do udziału w Hong Kong International Fair, azjatyckich uczniowskich Targach Naukowych 2013 za prezentację pracy badawczej 10 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,07 0 pkt
Razem 34 pkt
   
IX miejsce Filip Łoczewski kl. 1h
Osiągnięcia: punkty:
Finalista XLII Olimpiady Biologicznej 18 pkt
I miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 7 pkt
I miejsce drużynowo w XIV Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 3 pkt
Dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Języka niemieckiego Deutschfreund 2012 2 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy pierwszej: 4,94 4 pkt
Razem 34pkt
   
X miejsce Artur Twarowski kl. 2e
Osiągnięcia: punkty:
Udział w II etapie LXII Olimpiady Chemicznej 4 pkt
Finalista konkursu Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu FAST 2013 8 pkt
Dobry wynik w Konkursie Matematycznym Meridian MMC 2013 2 pkt
Finalista LIV Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych 1 pkt
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie"Kangur Matematyczny 2013" 3 pkt
Finalista XIV Konkursu Internetowego z Matematyki 8 pkt
Laureat Zachodniopomorskiego Konkursu Matematycznego Wektor 2013 3 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,93 4 pkt
Razem 33pkt

 

REGULAMIN
KONKURSU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2012/2013

PUNKTACJA

I. UDZIAŁ W OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w olimpiadzie przedmiotowej na etapie okręgowym
- za wyróżniające wyniki lub za zajęcie do 10 miejsca - 6 pkt
- za zajęcie dalszego miejsca - 4 pkt
2. Za udział w finale olimpiady przedmiotowej - 12 pkt
- za zdobycie tytułu finalisty - 18 pkt
- za wyróżnienie w finale - 24 pkt
3. Za zdobycie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej - 30 pkt
4. Za udział w olimpiadzie międzynarodowej - 40 pkt
UWAGA! Punkty za poszczególne etapy olimpiad nie sumują się.
II. UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego - 8 pkt
2. Za zdobycie tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego - 10 pkt
3. Zwycięstwo (1 miejsce) w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym (dodatkowo) - 2 pkt
4. Zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego (w przypadku usprawiedliwionego nieuczestnictwa w finale) - 3 pkt
5. Wyróżnienie w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego
(dodatkowo)
- 1 pkt
6. I miejsce drużynowo w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym - 4 pkt
III. UDZIAŁ W WOJEWÓDZKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego - 1 pkt
2. Za zajęcie V miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim - 3 pkt
3.Za zajęcie IV miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim - 4 pkt
4. Za zajęcie III miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 5 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 1 pkt
5. Za zajęcie II miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 6 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 2 pkt
6.Za zajęcie I miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 7 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 3 pkt
- wyróżnienie w konkursie wojewódzkim powyżej 5 m-ca  (dodatkowo) - 1 pkt
IV. KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI
a) Stypendysta - 5 pkt
b) Uczestnik programu
- 4 pkt
V. MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR 2013”
a) laureat - 5 pkt
b) bardzo dobry wynik - 4 pkt
c) wyróżnienie - 3 pkt
VI. POLSKO-UKRAIŃSKI KONKURS FIZYCZNY „LWIĄTKO 2013”
a) hiperon Ω - 5 pkt
b) kaon - 4 pkt
c) taon - 3 pkt
VII. KONKURS SCHPRACHDOKTOR”, "DEUTSCHFREUND", "Meridian MMC "
a) laureat - 4 pkt
b) bardzo dobry wynik
- 3 pkt
c) dobry wynik - 2 pkt
VIII. Certyfikat 2013 MAM PUM - 1  pkt
IX. INNE ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA, w tym działalność społeczna, w zależności od rangi 1 - 6 pkt
X.ŚREDNIA OCEN NA ŚWIADECTWIE ukończenia danej klasy
(zaokrąglenie do 0,1) za każdą 0,1 powyżej 4,5
- 1 pkt
W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje
Komisja Koordynująca Pracę z Uczniem Zdolnym
.