Najlepszy uczeń szkoły

KONKURS NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2011/2012

WYNIKI KONKURSU

I miejsce Szymon Mądraszewski kl.3d
Osiągnięcia: punkty:
Laureat XXXVIII Olimpiady Geograficznej 30 pkt
Laureat XXXVIII Olimpiady Historycznej 30 pkt
Udział w II etapie X Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki 4 pkt
V miejsce indywidualnie w V Wojewódzkim Konkursie Geograficzno-Nautologicznym 3 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2011/2012 4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,27 8 pkt
Razem 79 pkt
   
II miejsce Tomasz Gołaszewski kl.3g
Osiągnięcia: punkty:
Laureat LVIII Olimpiady Chemicznej 30 pkt
Udział w II etapie LXI Olimpiady Fizycznej 4 pkt
Laureat XVII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 10 pkt
I miejsce drużynowo w XVII Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym UAM w Poznaniu 4 pkt
Finalista XXVII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Wyróżnienie w finale XXVII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 1 pkt
IV miejsce indywidualnie w XLIV Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 4 pkt
Wyróżnienie w LIII Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych 1 pkt
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR 2012” 3 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,93 4 pkt
Razem 69 pkt
   
III miejsce Michał Sawczuk kl.1d
Osiągnięcia: punkty:
Laureat XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 30 pkt
Laureat XIII Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza 10 pkt
I miejsce indywidualnie w XIII Ogólnopolskim Turnieju Jednego Wiersza (dodatkowo) 2 pkt
Laureat X Ogólnopolskiego Konkursu „Historia i kultura Żydów polskich” 10 pkt
Udział w finale VIII Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego 8 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy pierwszej: 4,88 4 pkt
Razem 64 pkt
   
IV miejsce Piotr Szustakiewicz kl.3g
Osiągnięcia: punkty:
Laureat LVIII Olimpiady Chemicznej 30 pkt
Laureat XXVII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 10 pkt
Laureat XVII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 10 pkt
I miejsce indywidualnie w XVII Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym UAM w Poznaniu - (dodatkowo) 2 pkt
I miejsce drużynowo w XVII Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym UAM w Poznaniu 4 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2011/2012 4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,31 0 pkt
Razem 60 pkt
   
V miejsce Piotr Orłowski kl.3g
Osiągnięcia: punkty:
Laureat LVIII Olimpiady Chemicznej 30 pkt
Laureat XXVII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 10 pkt
Finalista XVII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8 pkt
II miejsce indywidualnie w XLIV Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 6 pkt
I miejsce drużynowo w XLIV Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 3 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej :3,93 0 pkt
Razem 57 pkt
   
VI miejsce Natalia Kopyłowska kl.2g
Osiągnięcia: punkty:
Laureatka LVIII Olimpiady Chemicznej 30 pkt
Finalistka XXVII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Finalistka XVII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2011/2012 4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 5,0 5 pkt
Razem 55 pkt
   
VII miejsce Miłosz Folta kl.3hS
Osiągnięcia: punkty:
Laureat XLI Olimpiady Biologicznej 30 pkt
II miejsce w XIII Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 6 pkt
I miejsce drużynowo w XIII Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 3 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2011/2012 4 pkt
Certyfikat Młodzieżowej Akademii Medycznej „MAM PUM” 2012 1 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,92 4 pkt
Razem 48 pkt
   
VII miejsce Konrad Kucharski kl.3g
Osiągnięcia: punkty:
Finalista LVIII Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Finalista XXVII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Finalista XVII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8 pkt
I miejsce indywidualnie w XLIV Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 7 pkt
I miejsce drużynowo w XLIV Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 3 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2011/2012 4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4.54 0 pkt
Razem 48 pkt
   
VIII miejsce Małgorzata Łukaszewicz kl. 2h
Osiągnięcia: punkty:
Finalistka LVIII Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Finalistka XXVII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Finalistka XVII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2011/2012 4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,78 3 pkt
Razem 41 pkt
   
IX miejsce Jan Brancewicz kl. 1h
Osiągnięcia: punkty:
Finalista XLI Olimpiady Biologicznej 18 pkt
Wyróżniona praca badawcza skierowana na Ogólnopolski Konkurs Młodych Naukowców 6 pkt
I miejsce w XIII Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 7 pkt
I miejsce drużynowo w XIII Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 3 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy pierwszej 5,09 6 pkt
Razem 40 pkt
   
X miejsce Wiktoria Tuńska kl. 1c
Osiągnięcia: punkty:
Laureatka XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 30 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,27 8 pkt
Razem 38 pkt
   
X miejsce Michał Żuk kl. 3g
Osiągnięcia: punkty:
Finalista LVIII Olimpiady Chemicznej 18 pkt
Finalista XXVII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8 pkt
Finalista XVII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UAM w Poznaniu 8 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2011/2012 4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,0 0 pkt
Razem 38 pkt
   
XI miejsce Magdalena Front kl. 3cL
Osiągnięcia: punkty:
Finalistka XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 18 pkt
Udział w II etapie XXXVI Olimpiady Języka Angielskiego 4 pkt
Finalistka IV Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych – język angielski 1 pkt
Uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2011/2012 4 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,33 8 pkt
Razem 35 pkt
   
XII miejsce Mieszko Majka kl.3IB
Osiągnięcia: punkty:
Finalista LVIII Olimpiady Chemicznej 18 pkt
I miejsce indywidualnie w XLIV Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 7 pkt
I miejsce drużynowo w XLIV Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 3 pkt
Finalista IV Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych – język angielski 1 pkt
Wyróżnienie w IV Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych – język angielski (VI miejsce) 1 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,85 (po przeliczeniu) 4 pkt
Razem 34 pkt
   
XIII miejsce Anna Materny kl.3hS
Osiągnięcia: punkty:
Finalistka XLI Olimpiady Biologicznej 18 pkt
IV miejsce indywidualnie w XIII Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 4 pkt
I miejsce drużynowo w XIII Wojewódzkim Konkursie Biologicznym 3 pkt
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5.08 6 pkt
Razem 31 pkt

REGULAMIN
KONKURSU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2011/2012

PUNKTACJA

I. UDZIAŁ W OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w olimpiadzie przedmiotowej na etapie okręgowym
- za wyróżniające wyniki lub za zajęcie do 10 miejsca - 6 pkt
- za zajęcie dalszego miejsca - 4 pkt
2. Za udział w finale olimpiady przedmiotowej - 12 pkt
- za zdobycie tytułu finalisty - 18 pkt
- za wyróżnienie w finale - 24 pkt
3. Za zdobycie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej - 30 pkt
4. Za udział w olimpiadzie międzynarodowej - 40 pkt
UWAGA! Punkty za poszczególne etapy olimpiad nie sumują się.
II. UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego - 8 pkt
2. Za zdobycie tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego - 10 pkt
3. Zwycięstwo (1 miejsce) w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym (dodatkowo) - 2 pkt
4. Zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego (w przypadku usprawiedliwionego nieuczestnictwa w finale) - 3 pkt
5.Wyróżnienie w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego
(dodatkowo)
- 1 pkt
6. I miejsce drużynowo w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym - 4 pkt
III. UDZIAŁ W WOJEWÓDZKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego - 1 pkt
2. Za zajęcie V miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim - 3 pkt
3. Za zajęcie IV miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim - 4 pkt
4. Za zajęcie III miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 5 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 1 pkt
5. Za zajęcie II miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 6 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 2 pkt
6. Za zajęcie I miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 7 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 3 pkt
- wyróżnienie w konkursie wojewódzkim powyżej 5 m-ca  (dodatkowo) - 1 pkt
IV. KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI
a) Stypendysta - 5 pkt
b) Uczestnik programu
- 4 pkt
V. MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR 2012”
a) laureat - 5 pkt
b) bardzo dobry wynik - 4 pkt
c) wyróżnienie - 3 pkt
VI. POLSKO-UKRAIŃSKI KONKURS FIZYCZNY „LWIĄTKO 2012”
a) hiperon ? - 5 pkt
b) kaon - 4 pkt
c) taon - 3 pkt
VII. KONKURS „SCHPRACHDOKTOR”
a) laureat - 4 pkt
b) bardzo dobry wynik
- 3 pkt
c) dobry wynik - 2 pkt
 
VIII. Certyfikat 2012 MAM PUM - 1  pkt
IX. INNE ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA, w tym działalność społeczna, w zależności od rangi 1 - 6 pkt
X.ŚREDNIA OCEN NA ŚWIADECTWIE ukończenia danej klasy (zaokrąglenie do 0,1) za każdą 0,1 powyżej 4,5 - 1 pkt
W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje Komisja Koordynująca Pracę z Uczniem Zdolnym.