Najlepszy uczeń szkoły

KONKURS NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2016/2017

WYNIKI KONKURSU

I miejsce Krzysztof Zalewski kl. 3d  
Osiągnięcia: punkty:
Laureat 3. miejsca I Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach 30
Uczestnik II etapu XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 4
Finalista XII Olimpiady Przedsiębiorczości 18
Laureat V Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania 10
Laureat ogólnopolskiego konkursu High School Business Challenge 10
4. miejsce w finale XIII Konkursu Wiedzy Ekonomicznej 4
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,1 0
Razem  76 pkt
   
II miejsce Kamil Humański kl. 2g  
Osiągnięcia: punkty:
Finalista 63 Olimpiady Chemicznej 18
Laureat 1. miejsca Polskiej Edycji 29. Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS) w 2017 roku 12
Finalista 53. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego 8
Finalista XXXII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8
Zakwalifikowany do finału olimpiady tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”  3
Laureat 3. miejsca indywidualnie i laureat 2. miejsca drużynowo XLIX Konkursu Chemicznego 7
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2017” 3
Uczestnik finału V Ogólnopolskiego Forum Młodych Chemików 3
Wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Otwórz oczy – tradycja antyczna w przestrzeni Twojego miasta.” 2
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 3,8 0
Razem  69 pkt
   
III miejsce Krzysztof Andrulonis kl. 1h  
Osiągnięcia: punkty:
Finalista 53. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego 8
Finalista XXXII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8
Finalista XVIII Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” 8
Laureat 1. miejsca ogólnopolskiego konkursu na esej „Trzy najważniejsze prawa człowieka – uzasadnij swój wybór” 4
Uzyskanie akredytacji na finał ogólnopolski Konkursu Młodych Naukowców „Explory” 3
Nagroda główna w ogólnopolskim konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Eduispiracje: Media” w kategorii „Najlepszy materiał opublikowany Na Europejskim Portalu Młodzieżowym” 4
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2017” 3
3. miejsce drużynowo W VII Turnieju Historycznym dla szkół ponadgimnazjalnych „Szerokim gestem zamieszajmy w peerelowskim kotle” 5
2. miejsce w III konkursie internetowym „Czy znasz swoje miasto?” 1
1. miejsce w kategorii literackiej w miejskim konkursie „Pływające ogrody, czyli Szczecin 2050” 2
Wyróżnienie w IX Regionalnym Konkursie Literackim „Oto ja” 2
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy pierwszej: 5,6 11
Razem  59 pkt
   
IV miejsce Piotr Dąbrowski kl. 2g  
Osiągnięcia: punkty:
Laureat 63. Olimpiady Chemicznej 30
Laureat 3. miejsca XXXII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 10
Laureat 1. miejsca 53. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego  12
im. prof. Antoniego Swinarskiego  
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,6 1
Razem  53 pkt
   
V miejsce Barbara Mech kl. 2h  
Osiągnięcia: punkty:
Udział w finale XLVI Olimpiady Biologicznej 12
Udział w okręgowym etapie XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 4
Laureatka 4. miejsca XI Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o Św. Maksymilianie 10
Laureatka 1. miejsca indywidualnie i laureatka 2. Miejsca drużynowo XVIII Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego 9
Laureatka wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Mózgu 2
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 5,1 6
Razem  43 pkt
   
 V miejsce Jakub Szajek kl. 1 pre-IB  
Osiągnięcia: punkty:
Finalista 40. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego 18
1. miejsce w finale VI Bałtyckiego Konkursu Języka Niemieckiego 12
9. miejsce w kraju w Konkursie Języka Niemieckiego „Deutschfreund 2016” 4
2. miejsce w Konkursie Języka Niemieckiego „Verstehen”  4
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy pierwszej: 5,0 5
Razem  43 pkt
   
VI miejsce Filip Słysz kl. 2 IB  
Osiągnięcia: punkty:
Udział w etapie okręgowym 63. Olimpiady Chemicznej 4
Finalista XXXII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8
Finalista 53. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego 8
Laureat 2. miejsca indywidualnie i laureat 2. miejsca drużynowo XLIX Konkursu Chemicznego 8
Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci  5
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 5,4 9
Razem  42 pkt
   
VII miejsce Martin Barański kl. 2h  
Osiągnięcia: punkty:
Laureat 40. Olimpiady Języka Niemieckiego 30
6. miejsce w kraju w Konkursie Języka Niemieckiego „Deutschfreund 2016” 4
2. miejsce w Konkursie Języka Niemieckiego „Verstehen”  4
Uczestnik finału IX ogólnopolskiego konkursu językowego na niemieckojęzyczną kartkę z pamiętnika „Tag fur Tag” 3
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,0 0
Razem  41 pkt
   
VIII miejsce Nikola Racis kl. 3d  
Osiągnięcia: punkty:
Laureatka XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 30
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,1 6
Razem  36 pkt
   
IX miejsce Arkadiusz Jastrzemski kl. 2h  
Osiągnięcia: punkty:
Finalista 63. Olimpiady Chemicznej 18
Finalista XXXII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8
Finalista 53. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego 8
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,1 0
Razem  34 pkt
   
IX miejsce Michał Wabiszczewicz kl. 3g  
Osiągnięcia: punkty:
Finalista 63. Olimpiady Chemicznej 18
Finalista XXXII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8
Finalista 53. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego 8
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,1 0
Razem  34 pkt
   
IX miejsce Anna Zborowska kl. 3c  
Osiągnięcia: punkty:
Finalistka XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 18
Udział w etapie okręgowym XXIX Olimpiady Filozoficznej  4
Laureatka XX Ogólnopolskiego i XXXIV Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2016 3
Wyróżnienie w kategorii: Poezja XXXIII Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej 3
Wyróżnienie w kategorii: Proza Młodych VIII Konkursu „O róże Karoliny” 3
3. miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Pigmalion fantastyki” 3
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 3,1 0
Razem  34 pkt

  

REGULAMIN
KONKURSU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2016/2017
 

PUNKTACJA

I. UDZIAŁ W OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w olimpiadzie przedmiotowej na etapie okręgowym
- za wyróżniające wyniki lub za zajęcie do 10 miejsca - 6 pkt
- za zajęcie dalszego miejsca - 4 pkt
2. Za udział w finale olimpiady przedmiotowej - 12 pkt
- za zdobycie tytułu finalisty - 18 pkt
- za wyróżnienie w finale - 24 pkt
3. Za zdobycie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej - 30 pkt
4. Za udział w olimpiadzie międzynarodowej - 40 pkt
UWAGA! Punkty za poszczególne etapy olimpiad nie sumują się.
II. UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego - 8 pkt
2. Za zdobycie tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego - 10 pkt
3. Zwycięstwo (1 miejsce) w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym - 2 pkt
(dodatkowo)
4. Zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego (w przypadku usprawiedliwionego nieuczestnictwa w finale) - 3 pkt
5. Wyróżnienie w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego - 1 pkt
(dodatkowo)
6. I miejsce drużynowo w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym - 4 pkt
III. UDZIAŁ W OKRĘGOWYCH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w finale okręgowego konkursu przedmiotowego - 4 pkt
2. Za zdobycie tytułu laureata okręgowego konkursu przedmiotowego - 5 pkt
3. Zwycięstwo (1 miejsce) w okręgowym konkursie przedmiotowym

- 1 pkt
(dodatkowo)
4. Wyróżnienie w finale okręgowego konkursu przedmiotowego

- 1 pkt
(dodatkowo)
5. I miejsce drużynowo w okręgowym konkursie przedmiotowym - 3 pkt
IV. UDZIAŁ W WOJEWÓDZKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego - 1 pkt
2. Za zajęcie V miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim - 3 pkt
3.Za zajęcie IV miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim - 4 pkt
4. Za zajęcie III miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 5 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 1 pkt
5. Za zajęcie II miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 6 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 2 pkt
6.Za zajęcie I miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 7 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 3 pkt
- wyróżnienie w konkursie wojewódzkim powyżej 5 m-ca (dodatkowo) - 1 pkt
V. KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI
a) Stypendysta - 5 pkt
b) Uczestnik programu
- 4 pkt
VI. MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR 2017”
a) laureat - 5 pkt
b) bardzo dobry wynik - 4 pkt
c) wyróżnienie - 3 pkt
VII. POLSKO-UKRAIŃSKI KONKURS FIZYCZNY „LWIĄTKO 2017”
a) hiperon Ω - 5 pkt
b) kaon - 4 pkt
c) taon - 3 pkt
VIII. KONKURS SCHPRACHDOKTOR”, "DEUTSCHFREUND", "Meridian MMC", "Verstehen "
a) laureat - 4 pkt
b) bardzo dobry wynik
- 3 pkt
c) dobry wynik - 2 pkt
IX. Konkursy artystyczne  
      a) ogólnopolskie za udział w finale 3 pkt
+ 1 pkt 
za
1. miejsce (dodatkowo)
      b) wojewódzkie za udział w finale 2 pkt
+ 1 pkt 
za
1. miejsce (dodatkowo)
      c) powiatowy/ miejski za udział w finale 2 pkt
+ 1 pkt 
za
1. miejsce (dodatkowo)
X. Certyfikat 2017 MAM PUM - 1 pkt
XI. INNE ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA, w tym działalność społeczna, w zależności od rangi 1 - 6 pkt
XII.ŚREDNIA OCEN NA ŚWIADECTWIE ukończenia danej klasy
(zaokrąglenie do 0,1) za każdą 0,1 powyżej 4,5
- 1 pkt
W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje
Komisja Koordynująca Pracę z Uczniem Zdolnym
.