Losy absolwentów

Losy absolwentów 2009/2010

W roku szkolnym 2009/2010 II LO ukończyło 248 absolwentów.

 
Z danych zgromadzonych wiadomo że:
 
1.     ze względu na kraj:
w Polsce pozostało 234 97,5%
za granicą 6 2,5%
Niemcy 2 0,8%
Wielka Brytania 4 1,7%
 
2.     wśród studiujących w Polsce:
Gdańsk 12 5,1%
Kraków 6 2,6%
Poznań 46 19,7%
Szczecin 130 55,6%
Toruń 1 0,4%
Warszawa 25 10,7%
Wrocław 14 6,0%
 
3.     ze względu na charakter studiów:
architektura 16 6,70%
artystyczne 4 1,70%
automatyka i robotyka 8 3,30%
biologia 3 1,30%
biotechnologia 5 2,10%
budownictwo 11 4,60%
chemia 6 2,50%
dziennikarstwo 7 2,90%
ekonomia 19 7,90%
elektryczne 4 1,70%
farmacja 1 0,40%
filologia polska 4 1,70%
fizjoterapia 3 1,30%
informatyka 5 2,10%
inżynieria materiałowa 3 1,30%
inżynieria nanostrukturalna 3 1,30%
kosmetologia 3 1,30%
kulturoznawstwo 3 1,30%
lingwistyczne 16 6,70%
logistyka 2 0,80%
matematyka 5 2,10%
mechaniczne 3 1,30%
mechatronika 7 2,90%
medyczne 25 10,40%
nawigacja 4 1,70%
ochrona środowiska 2 0,80%
pedagogiczne 1 0,40%
prawo 30 12,50%
psychologia 6 2,50%
stomatologia 2 0,80%
stosunki międzynarodowe 3 1,30%
turystyka 1 0,40%
inne 3 1,30%
inne humanistyczne 2 0,80%
inne ścisłe 15 6,30%