Losy absolwentów

Losy absolwentów 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 II LO ukończyło 233 absolwentów.

Wykaz ze względu na miejsce studiowania:

w Polsce 192 97,0%
  Szczecin 90 46,9%
  Poznań 38 19,8%
  Wrocław 25 13,0%
  Warszawa 19 9,9%
  Kraków 12 6,3%
  Gdańsk 2 1,0%
  Łódź 2 1,0%
  Toruń 2 1,0%
  Katowice 1 0,5%
  Białystok 1 0,5%
       
za granicą 6 3,0%
  Niemcy 3 1,5%
  Wielka Brytania 2 1,0%
  USA 1 0,5%

 

Wykaz ze względu na rodzaj podjętych studiów:

prawo 28 14,1%
medyczne 20 10,1%
ekonomia i zarządzanie 12 6,1%
informatyka 11 5,6%
architektura 10 5,1%
lingwistyczne 10 5,1%
elektryczne 9 4,5%
budownictwo 7 3,5%
biotechnologia 6 3,0%
psychologia 6 3,0%
filologia polska 5 2,5%
nawigacja 5 2,5%
dziennikarstwo 4 2,0%
mechaniczne 4 2,0%
analityka medyczna 3 1,5%
artystyczne 3 1,5%
automatyka i robotyka 3 1,5%
biologia 3 1,5%
chemia 3 1,5%
filozofia 3 1,5%
grafika i wzornictwo 3 1,5%
matematyka 3 1,5%
stosunki międzynarodowe 3 1,5%
transport 3 1,5%
dietetyka 2 1,0%
farmacja 2 1,0%
fizyka 2 1,0%
historia 2 1,0%
inne 2 1,0%
inne humanistyczne 2 1,0%
mechatronika 2 1,0%
medialne 2 1,0%
ochrona środowiska 2 1,0%
stomatologia 2 1,0%
turystyka 2 1,0%
biochemia 1 0,5%
inne ścisłe 1 0,5%
inżynieria nanostrukturalna 1 0,5%
kulturoznawstwo 1 0,5%
pedagogiczne 1 0,5%
pielęgniarstwo 1 0,5%
socjologia 1 0,5%
teologiczne 1 0,5%
weterynaria 1 0,5%

 

Popularność wybieranych uczelni:

Uniwersytet Szczeciński Szczecin 31
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin 28
Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin 19
Politechnika Wrocławska Wrocław 15
Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań 14
Akademia Morska Szczecin 10
Uniwersytet Jagielloński Kraków 9
Politechnika Poznańska Poznań 9
Uniwersytet Medyczny Poznań 9
Uniwersytet Warszawski Warszawa 7
Uniwersytet Wrocławski Wrocław 6