Losy absolwentów

Losy absolwentów 2008/2009

W roku szkolnym 2008/2009 II LO ukończyło 286 absolwentów.
 
Z danych zgromadzonych wiadomo że:
 
1.     ze względu na kraj:
w Polsce pozostało 254 93,7%
za granicą 17 6,3%
Niemcy 5 1,8%
Wielka Brytania 9 3,3%
Hiszpania 1 0,4%
Dania 1 0,4%
Irlandia 1 0,4%
 
2.     wśród studiujących w Polsce:
Gdańsk 3 1,2%
Katowice 1 0,4%
Kraków 5 2,0%
Łódź 1 0,4%
Olsztyn 1 0,4%
Poznań 50 19,7%
Rzeszów 1 0,4%
Szczecin 145 57,1%
Toruń 3 1,2%
Warszawa 22 8,7%
Wrocław 22 8,7%
 
3.     ze względu na charakter studiów:
architektura 11 4,1%
artystyczne 6 2,2%
automatyka i robotyka 12 4,4%
biotechnologia 5 1,8%
budownictwo 8 3,0%
chemia 6 2,2%
dziennikarstwo 4 1,5%
ekonomia 31 11,4%
elektryczne 10 3,7%
farmacja 2 0,7%
filozofia 3 1,1%
fizjoterapia 6 2,2%
genetyka 5 1,8%
informatyka 8 3,0%
językowe 11 4,1%
mechaniczne 5 1,8%
mechatronika 4 1,5%
medyczne 34 12,5%
pedagogiczne 4 1,5%
prawo 24 8,9%
psychologia 8 3,0%
sportowe 1 0,4%
stomatologia 4 1,5%
stosunki międzynarodowe 9 3,3%
turystyka 4 1,5%
weterynaria 4 1,5%
inne ścisłe 23 8,5%
inne humanistyczne 15 5,5%