Losy absolwentów

Losy absolwentów 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 II LO ukończyło 259 absolwentów.

Z danych zgromadzonych wiadomo o losach 230 absolwentów.

Wykaz ze względu na kraj:

w Polsce - 215 osób (93%)

za granicą - 15 osób, w tym:

Szkocja 6
Anglia 3
Niemcy 3
Walia 1
USA 1
Holandia 1

Wśród studiujących w Polsce:

Szczecin 97
Warszawa 36
Poznań 31
Wrocław 28
Kraków 9
Łódź 5
Gdańsk 4
Katowice 3
Bydgoszcz 1
Toruń 1

Wykaz ze względu na charakter studiów:

prawo i administracja 25
medyczne 23
architektura i budownictwo 18
informatyka 15
ekonomia i zarządzanie 14
lingwistyczne i filologiczne 10
automatyka i robotyka 6
chemia 5
farmacja
logistyka
mechatronika
psychologia
biotechnologia 4
elektroniczne i energetyczne
finanse i rachunkowość
fizyka
inżynieria biomedyczna
analityka medyczna 3
fizjoterapia
geodezja
grafika i wzornictwo
inżynieria materiałowa
mechaniczne
biologia 2
dietetyka
inżynieria cyfryzacji
matematyka
technologia i inżynieria chemiczna
weterynaria
architektura wnętrz 1
bezpieczeństwo narodowe
biofizyka
dziennikarstwo
filmoznawstwo
filozofia
geografia
gospodarka przestrzenna
górnictwo
historia sztuki
humanistyczne
inżynieria
kognitywistyka
kryminologia
kulturoznawstwo
lotnictwo i kosmonautyka
metalurgia
nanotechnologia
nawigacja
neurobiologia
pedagogiczne
robotyka
technologia żywnosci
transport

Popularność wybieranych uczelni:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin 40
Uniwersytet Szczeciński Szczecin 33
Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin 18
Politechnika Wrocławska Wrocław 18
Politechnika Warszawska Warszawa 14
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań 14
Szkoła Główna Handlowa Warszawa 8
Politechnika Poznańska Poznań 8
Uniwersytet Warszawski Warszawa 7
Uniwersytet Medyczny Wrocław 5
Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków 5
Akademia Morska Szczecin 4
Uniwersytet Medyczny Łódź 4
Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa 3
Uniwersytet Wrocławski Wrocław 3
Uniwersytet Medyczny Poznań 3
Uniwersytet Ekonomiczny Poznań 3
Uniwersytet Jagielloński Kraków 3
Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice 3
Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa 2
Uniwersytet Medyczny Gdańsk 2
Uniwersytet Gdański Gdańsk 2

Najpopularniejsze kierunki w klasach:

3a architektura i budownictwo 4
medyczne 3
farmacja 2
fizjoterapia 2

3b architektura i budownictwo 4
informatyka 3
lingwistyczne i filologiczne 3
prawo i administracja 2
finanse i rachunkowość 2
ekonomia i zarządzanie 2

3c prawo i administracja 3

3d prawo i administracja 12
geodezja 2
lingwistyczne i filologiczne 2

3e ekonomia i zarządzanie 9
architektura i budownictwo 3
informatyka 3

3f informatyka 6
automatyka i robotyka 4
architektura i budownictwo 3
inżynieria cyfryzacji 2
fizyka 2

3g chemia 5
inżynieria biomedyczna 4
mechatronika 3
architektura i budownictwo 3
inżynieria 2
logistyka 2

3h medyczne 11
biotechnologia 3
analityka medyczna 2

3IB medyczne 6
elektroniczne i energetyczne 3
lingwistyczne i filologiczne 3
prawo i administracja 2
informatyka 2
mechaniczne 2