Losy absolwentów

Losy absolwentów 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 II LO ukończyło 257 absolwentów.

Z danych zgromadzonych wiadomo o losach 229 absolwentów.

Wykaz ze względu na kraj:

w Polsce pozostało 206 - 90%
za granicą 23 - 10%
Niemcy 9
Dania 5
Wielka Brytania 5
Holandia 3
Norwegia 1

Wśród studiujących w Polsce:

Szczecin 104
Poznań 33
Warszawa 23
Wrocław 23
Kraków 9
Katowice 4
Łódź 3
Lublin 2
Toruń 2
Szczytno 2
Bydgoszcz 1

Wykaz ze względu na charakter studiów:

medyczne 45
ekonomia i zarządzanie 19
prawo 16
informatyka 10
mechaniczne 8
architektura 7
farmacja 7
lingwistyczne 7
mechatronika 7
psychologia 7
automatyka i robotyka 6
stomatologia 6
budownictwo 5
fizjoterapia 4
nawigacja 4
bezpieczeństwo narodowe 3
chemia 3
energetyczne 3
grafika i wzornictwo 3
kultura fizyczna 3
weterynaria 3
administracja 2
fizyka 2
geodezja 2
górnictwo 2
kulturoznawstwo 2
ratownictwo medyczne 2
analityka medyczna 1
archeologia i konserwacja zabytków 1
artystyczne 1
biotechnologia 1
dziennikarstwo 1
elektroniczne 1
filmoznawstwo 1
filologia polska 1
filozofia 1
historia 1
inżynieria 1
inżynieria biomedyczna 1
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych 1
logistyka 1
matematyka 1
pielęgniarstwo 1
stosunki międzynarodowe 1
transport 1
inne 17

Popularność wybieranych uczelni:

Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin 40
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin 30
Uniwersytet Szczeciński Szczecin 23
Politechnika Warszawska Warszawa 10
Uniwersytet Ekonomiczny Poznań 10
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań 10
Politechnika Wrocławska Wrocław 9
Akademia Morska Szczecin 7
Uniwersytet Warszawski Warszawa 6
Akademia Górnicza-Hutnicza Kraków 5
Politechnika Poznańska Poznań 5
Uniwersytet Medyczny Poznań 5
Uniwersytet Jagielloński Kraków 4
Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław 4
Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa 4
Uniwersytet Medyczny Wrocław 3

Najpopularniejsze kierunki w klasach:

3a  medyczne 6
fizjoterapia 3
3b  ekonomia i zarządzanie 8
architektura 4
3c  prawo 6
psychologia 4
3d  prawo 5
architektura 3
3e  ekonomia i zarządzanie 6
prawo 4
3f   mechatronika 5
automatyka i robotyka 4
informatyka 4
3g  medyczne 9
budownictwo 3
3h  medyczne 19
stomatologia 3
3IB  medyczne 9
psychologia 3