Etyka

Zapraszamy na lekcje etyki

Etyka jest nauką o mężnym stawaniu wobec bycia.  

Henryk Elzenberg

Zapraszamy na lekcje etyki

Jeżeli chcecie poznać różne teorie zła i dobra; lepiej zrozumieć innych ludzi i samego siebie; dowiedzieć się, dlaczego zginął Sokrates, co istnieje naprawdę według Platona i o co zakładał się Pascal; odróżnić inteligibilność od intersubiektywności, pojąć, dlaczego tak trudna jest miłość bliźniego oraz w ogóle obcować z filozofią i psychologią.

Czytaj więcej...