Informacje przedmiotowe

WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA

ZAPRASZAM UCZNIÓW DO UDZIAŁU W WYMIANIE POLSKO-NIEMIECKIEJ ZE SZKOŁĄ PARTNERSKĄ
BALTIC-SCHULE Z LUBEKI.

WYMIANA ODBĘDZIE SIĘ W DWÓCH ETAPACH

- 8.05-12.05.2023- PRZYJAZD UCZNIÓW Z LUBEKI DO POLSKI
- WRZESIEŃ 2023R. (18-22)- NASZA REWIZYTA W LUBECE

KOSZT (ZA DWA ETAPY) TO OKOŁO 700 PLN

LICZBA MIEJSC- 20

ZAPISY (BEZ JAKICHKOLWIEK ZALICZEK) PRZYJMUJE KOORDYNATOR WYMIANY
P. MAŁGORZATA FURMAN-SZYNTOR (GABINET A304) DO 31 MARCA 2023 (PIĄTEK)

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!