Zamówienia puliczne

Ogłoszenia 2018

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NR 01/2018

nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 27  grudnia 2018 roku 
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie  –  na najem:

  1. sal lekcyjnych o powierzchni od ok. 28,00 do ok. 35,00  m2,
  2. sal lekcyjnych o powierzchni od ok. 41,00 do ok. 58,00  m2,
  3. sali dydaktycznej o powierzchni 110,15 m2,
  4. auli szkolnej o powierzchni 300 m2,
  5. sali gimnastycznej o powierzchni 307 m2

na działalność edukacyjną, rekreacyjną (sportową w sali gimnastycznej)  w godzinach uzgodnionych z Wynajmującym.

W wyniku ogłoszonego przetargu nie wpłynęła żadna oferta.


Ogłoszenie o przetargu nr 01/2018 wraz z załącznikami: