Zamówienia puliczne

Ogłoszenia 2015

Ogłoszenie o wyniku przetargu 
  

Informacja o wycofaniu kontrahenta.

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr 02/2015

Dyrektor II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Mieszka I w Szczecinie

z siedzibą przy ul. Henryka Pobożnego 2

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu nieograniczonego
(Ogłoszenie nr 02/2015 z dnia 05.08.2015 r.)
na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły
o łącznej powierzchni 101,50 m2

z przeznaczeniem do prowadzenia ograniczonej działalności gastronomicznej
– bufetu szkolnego małej gastronomii dla uczniów i pracowników szkoły.

W dniu 18 sierpnia 2015 r. w siedzibie II LO w pokoju nr 27 przeprowadzono przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły o łącznej powierzchni 101,50 m2 z przeznaczeniem do prowadzenia ograniczonej działalności gastronomicznej – bufetu szkolnego małej gastronomii dla uczniów i pracowników szkoły.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: nie dotyczy.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu pomieszczeń:
15,00 zł. netto za m2 powierzchni.

Najwyższa stawka czynszu osiągnięta w przetargu: 16.00 zł. netto za m2powierzchni.

Do wylicytowanej stawki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg wygrała Pani Grażyna Staszczyk, zam. w Szczecinie, ul. Jagiełły 6/1.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły przy sekretariacie oraz umieszczona na stronie internetowejwww.lo2.szczecin.pl na okres 14 dni. Poinformowano również telefonicznie oferenta.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Jastrzębska

Szczecin, dnia 18 sierpnia 2015 r.


Ogłoszenie Nr 02/2015

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do ogłoszenia nr 02/2015.
Załącznik nr 2 - Wzór umowy na najem bufetu.


 Ogłoszenie Nr 01/2015

**********************************

Dyrektor II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Mieszka I w Szczecinie

z siedzibą przy ul. Henryka Pobożnego 2

informuje o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wynajem

pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły o łącznej powierzchni 101,50 m2
z przeznaczeniem do prowadzenia ograniczonej działalności gastronomicznej
– bufetu szkolnego małej gastronomii dla uczniów i pracowników szkoły.

Szczecin, dnia 04 sierpnia 2015 r.

**********************************

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Nr 01/2015 – Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia Nr 01/2015 – Umowa najmu.