Rada rodziców

Konkurs "Składka - nasz wspólny cel"

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, zgodnie z uchwałą nr 6 podjętą na zebraniu w dniu 22 września 2023r. ogłasza konkurs pod nazwą:

"Składka – nasz wspólny cel!"

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, ich rodziców i opiekunów;
 2. Celem konkursu jest zmotywowanie jego uczestników do przekazywania wpłat na fundusz Rady Rodziców;
 3. Do konkursu klasy przystępują poprzez wpłatę składek na fundusz Rady Rodziców. Wysokość uchwalonej składki na rok szkolny 2023/2024 wynosi 200,00 zł (po 100,00 zł w przypadku rodzeństwa);
 4. Każda klasa która do dnia 31 marca 2024 roku wpłaci minimum 80% składek na fundusz Rady Rodziców, otrzyma zwrot równowartości 20% wartości wpłaconych składek. Wartość 80% wpłat liczona będzie od kwoty powstałej z przemnożenia liczby uczniów w klasie i należnej składki, wg stanu na dzień 31.03.2024 r.;
 5. Wyżej wymieniony zwrot zostanie wypłacony wychowawcy do dnia 30.04.2024 r.
 6. Omyłkowe nadpłaty składki na fundusz Rady Rodziców nie są uwzględniane w konkursie i podlegają zwrotowi;
 7. Nagrodą w konkursie są środki pieniężne, które klasa może przeznaczyć wyłącznie na cele klasowe, uzgodnione wspólnie przez uczniów, rodziców/opiekunów i wychowawcę klasy;
 8. Zgodnie z decyzją członków RR, rodzice uczniów znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą wystąpić z podaniem do RR o zwolnienie z opłaty;
 9. Wpłat dokonuje się w następujący sposób:
  - przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców:
  PKO Bank Polski S.A. 29 1020 4795 0000 9702 0307 8995
  (w treści przelewu wpisać: Składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa)
  - w przypadku braku możliwości wpłaty przelewem - gotówką u wychowawcy klas.

w imieniu Prezydium Rady Rodziców
II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie
Przewodniczący Rady Rodziców
Radosław Majcher