Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących

Ranking 2020

22. Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020 opublikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy nasza szkoła zajęła:

44 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020,

2 miejsce wśród Liceów Ogólnokształcących woj. zachodniopomorskiego,

37 miejsce w Rankingu Olimpijskim 2020,

45 miejsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2020.