Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących

Ranking 2019

21. Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2019 opublikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy nasza szkoła zajęła:

48 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019,

2 miejsce wśród Liceów Ogólnokształcących woj. zachodniopomorskiego,

35 miejsce w Rankingu Olimpijskim 2019,

59 miejsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2019.