Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących

Ranking 2024

26. Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2024 opublikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy nasza szkoła zajęła:

63 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2024,

2 miejsce wśród Liceów Ogólnokształcących woj. zachodniopomorskiego,

26 miejsce w Rankingu Olimpijskim 2024,

85 miejsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2024.