Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin 2016

Dnia 22 czerwca 2016 roku o godz. 1300 w auli I Liceum Ogólnokształcącego przy al. Piastów 12 w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Prezydenta Miasta Szczecin dla wybitnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin .

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagród Prezydenta Miasta Szczecin niżej wymienieni uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie zamieszkali w Szczecinie otrzymali nagrody za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016:

1. Piotr Dąbrowski 1g
2. Anna Gulbinowicz 2c
3. Karol Hajduk 3h
4. Kamil Humański 1g
5. Igor Jeznach 2d
6. Magdalena Kaźmierczak 3g
7. Barbara Mech 1h
8. Aleksandra Nawrocka 1g
9. Nikola Racis 2d
10. Wiktoria Rutkowska 3g
11. Marta Sadurska 3c
12. Jakub Smoliński 2g
13. Konrad Sobczuk 2g
14. Krzysztof Staniszewski 3a
15. Mariusz Szukalski 3fS
16. Filip Wantoch-Rekowski 3h
17. Anna Zborowska 2c
18. Kacper Żelek 3h

W roku szkolnym 2015/2016, w związku z decyzją Rady Miasta o przyznawaniu Nagród Prezydenta Miasta wyłącznie uczniom zamieszkałym w Szczecinie, po raz pierwszy przyznane zostały Nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia dla uczniów szczecińskich szkół niezamieszkałych w gminie Szczecin. Wymagania postawione kandydatom do Nagrody rzeczowej Prezydenta Miasta są bardzo wysokie, a regulamin przewiduje nagrodzenie zaledwie 20 osób spośród ponad 1500 zamiejscowych uczniów pobierających naukę w szczecińskich szkołach.

Naszymi kandydatami do nagrody byli:

Sonja Himmel
Katarzyna Kowalewska
Natalia Pizon
Filip Słysz
Mariusz Sobczak
Tomasz Szeligowski
Mikołaj Ścisłowski
Michał Wabiszczewicz
Krzysztof Zalewski

Ostatecznie Nagroda rzeczowa Prezydenta Miasta Szczecin za szczególne osiągnięcia dla uczniów szczecińskich szkół niezamieszkałych w gminie Szczecin przyznana została naszemu absolwentowi Tomaszowi Szeligowskiemu z klasy 3 IB.

Zarówno laureatowi, jak i wszystkim kandydatom gratulujemy ich znakomitych osiągnięć.

Cała społeczność Pobożniaka jest z Was bardzo dumna.