Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin 2015

 Dnia 22 czerwca 2015 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego przy al. Piastów 12 w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Prezydenta Miasta Szczecin dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagród Prezydenta Miasta Szczecin niżej wymienieni zamieszkali w Szczecinie uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie otrzymali nagrody za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015:

1. Dąbrowska Dominika 3g
2. Ejsmont Maciej 3g
3. Hajduk Karol 2h
4. Impert Adrian 3g
5. Juryniec Michał 3 IB
6. Kaźmierczak Magdalena 2g
7. Kowalczuk Karolina 3h
8. Krajewski Bartosz 2g
9. Kulig Karolina 2fS
10. Lewandowska Roksana 3h
11. Lewandowski Radosław 3g
12. Łoczewski Filip 3h
13. Majewski Alex 2 IB
14. Mączko Małgorzata 3c
15. Mikuła Bartłomiej 2 IB
16. Milewski Mateusz 2b
17. Nowakowicz Marta 2h
18. Palczewski Krzysztof 2 IB
19. Penno Marcin 3h
20. Rząd Karol 3g
21. Sajko Aleksandra 1a
22. Skupin Błażej 3h
23. Smejlis Aleksandra 2g
24. Smoliński Jakub 1g
25. Snop Damian 3e
26. Sobczuk Konrad 1g
27. Sobkiewicz Marianna 1 pre-IB
28. Staniszewski Krzysztof 2a
29. Stankiewicz Magdalena 3c
30. Surma Filip 3g
31. Szukalski Mariusz 2fS
32. Szymczyk Natalia 1d
33. Tarnowski Michał 3b
34. Uryszek Wiktoria 2g
35. Wantoch-Rekowski Filip 2h

Uczniowie zamieszkali poza Gminą Miasto Szczecin otrzymali Listy Gratulacyjne za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015:
1. Gębala Klaudia 2h
2. Jachniak Mateusz 2fS
3. Jóźwiak Adrian 3h
4. Kołaczek-Szymańska Anna 3d
5. Kuciak Artur 1f
6. Mańkowski Karol 2b
7. Mączko Filip 1f
8. Obertas Szymon 2b
9. Piecuch Jakub 3f
10. Pijanowski Maciej 1f
11. Słotwiński Kacper 1g
12. Sobczak Mariusz 1f
13. Ścisłowski Mikołaj 2h
14. Wabiszczewicz Michał 1g
15. Zieliński Sławomir 2fS
16. Żelek Kacper 2h

Wszystkim nagrodzonym GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.