Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin 2013

Dnia 26 czerwca 2013 roku o godz. 1300 w auli I Liceum Ogólnokształcącego przy al. Piastów 12 w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Prezydenta Miasta Szczecin dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagród Prezydenta Miasta Szczecin niżej wymienieni uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie otrzymali nagrody za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013:

1. Bernardelli Agnieszka 3B
2. Bieluń Katarzyna 3H
3. Błeszyński Bartłomiej 2G
4. Borysowski Szymon 2IB
5. Brancewicz Jan 2H
6. Bucichowski Piotr 3H
7. Czapka Magdalena 2H
8. de Silva Monika 2C
9. Jadczyszyn Michał 2E
10. Jardzioch Paweł 2B
11. Jasik Aleksandra 2H
12. Jeżewski Mateusz 2H
13. Kaniecki Stanisław 2G
14. Kapturowska Mariola 3H
15. Komorek Paweł 3D
16. Kopyłowska Natalia 3G
17. Korulczyk Szymon 2G
18. Koss Natalia 3G
19. Lechowicz Kacper 3H
20. Łoczewski Filip 1H
21. Łukaszewicz Małgorzata 3H
22. Małas Michał 2D
23. Mikulska Katarzyna 3B
24. Neumann Alicja 3C
25. Pinczewski Szymon 2E
26. Rękawek Piotr 3H
27. Rząd Karol 1G
28. Sawczuk Michał 2D
29. Sęczkowska Zuzanna 3B
30. Stengert Kamil 3C
31. Szopa Maciej 2B
32. Twarowski Artur 2E
33. Żuk Maciej 2G

Wszystkim nagrodzonym GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.