Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin 2018

Dnia 20 czerwca 2018 roku o godz. 1300 w auli I Liceum Ogólnokształcącego przy al. Piastów 12 w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Prezydenta Miasta Szczecin dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagród Prezydenta Miasta Szczecin niżej wymienieni uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie zamieszkali w Szczecinie otrzymali nagrody za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018: 

L.p. Imię Nazwisko klasa
1 Hubert Adamczyk 2g
2 Marcin Badach 3fA
3 Martin Barański 3h
4 Wiszko Borysewicz 3g
5 Mateusz Ciemcia 2h
6 Piotr Dąbrowski 3g
7 Paweł Drabarek 2fK
8 Kordian Głąbowski 2g
9 Krzysztof Bohdan Górski 3h
10 Kamil Humański 3g
11 Zuzanna Izydorek 2c
12 Maurycy Jabłoński 1 pre
13 Arkadiusz Jastrzemski 3h
14 Łukasz Jeżewski 3h
15 Bartosz Klik 2d
16 Magdalena Kubrak 2h
17 Marcel Łodygowski 3d
18 Grzegorz Maciejewski 2fB
19 Barbara Mech 3h
20 Kacper Paszyński 3d
21 Julia Patynek 2 IB
22 Mateusz Siniło 2c
23 Filip Słysz 3 IB
24 Oliwia Stecko 1 pre
25 Julia Strumińska 2h
26 Jakub Szajek 2 IB
27 Julia Maria Trykoszko 2c
28 Marcin Wolański 3fA
29 Jakub Wolender 2 IB

Wszystkim nagrodzonym GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.