Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

Nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Szczecin 2018

Dnia 18 czerwca 2018 roku o godz. 1100 w sali obrad Rady Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród rzeczowych Prezydenta Miasta Szczecin dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych poza Gminą Miasto Szczecin.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagród Prezydenta Miasta Szczecin wśród 20 nagrodzonych za szczecińskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znalazł się uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie: 

Krzysztof Andrulonis

Krzysztofowi oraz wszystkim nagrodzonym GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.