Pedagog i psycholog

Zapraszamy do Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie

W związku z dynamicznymi zmianami na globalnym rynku pracy coraz większą uwagę zwraca się na poradnictwo zawodowe. Planowanie i rozwój kariery zawodowej są procesami długotrwałymi i powinny trwać przez całe życie. Mimo że uczniowie dokonali już pierwszych wyborów swojej drogi edukacyjnej i zawodowej, nie oznacza to jednak, że są to drogi jedyne i niezmienne.

Uczniowie mają możliwość skorzystania w poradni z bezpłatnych, indywidualnych badań predyspozycji zawodowych, konsultacji zawodowych i otrzymania wsparcia w przygotowaniu do podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowych. Doradcy zawodowi, psycholog Natalia Bednarska i pedagog Daniel Masłowski, zapraszają w poniedziałki od 14:00 do 18:00, we wtorki od 14:00 do 18:00 i w środy od 8:30 do 12:30 i od 16:00 do 18:00 do Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie przy ul. A. Mickiewicza 23 (gabinet 14 C, pierwsze piętro).

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania w wyżej wymienionych godzinach (numer telefonu: 91 506 54 69). 

Psycholog Natalia Bednarska 
Pedagog Daniel Masłowski