Informacje przedmiotowe

2021 ETWINNING: A DAY WITHOUT A CAR!

Zakończyliśmy III etap naszego projektu: „TRAVEL WISELY!”. Tym razem uczniowie obu szkół przygotowali filmy z ich udziałem zachęcające młodzież do tego by jak najmniej korzystać z samochodu, a jak najczęściej polegać na sile własnych nóg lub środkach transportu publicznego.

Było to ostatnie zadanie w ramach tegorocznego projektu. Podjęte działania miały na celu podnoszenie atrakcyjności zajęć językowych i motywowanie uczniów do działania w trudnym czasie pandemii. Młodzież miała możliwość komunikowania się w języku obcym, dzielenia się informacjami i podjęcia współpracy dzięki technologii komunikacyjno-informacyjnej (TIK). Uczniowie wymienili się informacjami o sobie w języku angielskim i mamy nadzieję, że nadal będą utrzymywać ze sobą nawiązane w czasie trwania projektu kontakty.

Na zakończenie, wspólnie dokonaliśmy podsumowania i ewaluacji projektu, uzupełniając ankiety i opisując nasze doświadczenia. Niektóre efekty naszej pracy możecie zobaczyć tutaj:

https://padlet.com/cichockamagda1/8zxmknfb9jgwljnp