Międzynarodowy projekt współpracy szkół eTwinning

PROJEKT MIĘDZYNARODOWY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ eTWINNING

Uczniowie klasy 2Gd  zakończyli z powodzeniem realizację projektu “Political System and Democracy in Europe” w ramach programu eTwinning. W projekcie brały udział 3 szkoły: z Polski, Francji i Włoch, a jego tematyka obejmowała ustroje polityczne w różnych krajach Europy. W ciągu 2 miesięcy trwania projektu uczniowie stworzyli na platformie E-Twinning bazę materiałów w języku angielskim (prezentacje interaktywne, quizy, video), które posłużyły jako źródło informacji nt. systemów politycznych różnych państw europejskich.