II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

VIII edycja Olimpiady Statystycznej

Trwa rekrutacja do VIII edycji Olimpiady Statystycznej.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów. W dotychczasowych edycjach Olimpiady wzięło udział prawie 20 tys. uczniów ze szkół średnich z całej Polski.

Zasady rejestracji:

Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona rejestruje szkołę oraz Komisję Szkolną. Następnie rejestruje w aplikacji uczniów, czyli uczestników. Po zarejestrowaniu zgłoszeń aplikacja wygeneruje hasła dostępu dla każdego uczestnika, które zostaną automatycznie przesłane na adresy e-mailowe podane w zgłoszeniach. Po otrzymaniu haseł i loginów uczestnicy zawodów składają w aplikacji (zaznaczając odpowiednie pole) obowiązkowo oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i Regulaminem OS. To warunek konieczny uczestnictwa w Olimpiadzie. Uczniowie niepełnoletni przekazują nauczycielowi zgodę podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych.
Dopiero po złożeniu koniecznych oświadczeń, konto uczestnika staje się AKTYWNE.
Druk rejestracji należy pobrać do 27.10.2023 (piątek) do godziny 11:00. Rejestracja trwa do godz. 12:00 31 października 2023 r.
Zgłoszenia przyjmuje Pan Robert Borawski - sala B101.

Zapraszamy