Stypendyści

Aplikacja mobilna Librus

W roku szkolnym 2022/2023, dla placówek projektowych na terenie miasta Szczecin została przeznaczona aplikacja mobilna o nazwie Librus.

Aplikacja mobilna Librus posiada odmienny system logowania w porównaniu do aplikacji Nasze szkoły. Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Librus, należy utworzyć darmowe konto LIBRUS na dowolny adres mailowy, a następnie, po zalogowaniu na nowo utworzone konto, powiązać je z danymi dostępowymi (login cyfrowy i hasło) konta LIBRUS Synergia. W porównaniu do aplikacji Nasze szkoły, konto LIBRUS nie wymaga od użytkownika skanowania kodu QR oraz wprowadzania kodu PIN, dlatego też zakładka *Aplikacje mobilne* nie jest aktualnie dostępna, z poziomu konta LIBRUS Synergia rodzica/ucznia.