OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO

VI edycja Olimpiady Statystycznej

Zapraszamy serdecznie do udziału w VI edycji Olimpiady Statystycznej organizowanej wspólnie przez Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

Olimpiada Statystyczna ma charakter interdyscyplinarny – jej zakres tematyczny obejmuje dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie ekonomii i finansów, z uwzględnieniem elementów dyscypliny nauki prawnej (funkcjonowanie administracji publicznej), geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. 

Oprócz wiedzy Olimpiada sprawdza umiejętności praktycznego korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej, interpretacji danych, argumentacji, itp. Takie podejście odzwierciedla przekonanie organizatorów, że istotnym elementem przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy powinna być znajomość narzędzi i metod analizy statystycznej, niezbędna do diagnozowania i rozwiązywania problemów w środowisku pracy, w firmie, a nawet w gospodarstwie domowym. 

Szczegółowe informacje o Regulaminie Olimpiady dostępne są na stronie: https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/

Dla laureatów i finalistów organizatorzy przygotowali nagrody rzeczowe, a także tzw. „złote indeksy” (wstęp na wybrane uczelnie bez postępowania kwalifikacyjnego). W tym roku zwiększono liczbę finalistów Olimpiady - z 30 do 80. 

Zgłoszenia udziału w Olimpiadzie można dokonać w terminie od 13 października br. do 02 listopada br. za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod ww. adresem strony internetowej.