Rekrutacja

Szanowni kandydaci do szczecińskich szkół ponadpodstawowych!

Informujemy, że wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych nastąpi w czwartek 22 lipca 2021 r. o godz. 12.00 !!!

Po tym fakcie zacznie się ostatni etap działań kandydatów:

pomiędzy 23 a 30 lipca 2021 r. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty fizycznie dostarcza się do szkoły, która zakwalifikowała kandydata do przyjęcia – jest to równoznaczne z potwierdzeniem woli podjęcia nauki.

Prosimy, by wraz z oryginałami dostarczyć do szkoły oryginał wniosku o przyjęcie (wersja z podpisami rodzica/ów i kandydata, której skan wgrywali Państwo do systemu nabór), 3 podpisane zdjęcia kandydata oraz kartę zdrowia. 

Przyjmowanie oryginałów w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie będzie odbywać się w godzinach:

w piątek 23 lipca 2021 r. oraz od poniedziałku 26 lipca do czwartku 29 lipca 2021 r. od godz. 9.00 do 13.00,

w piątek 30 lipca 2021 r. od godz. 9.00 do 15.00.

Osobą dostarczającą oryginały do szkoły nie musi być sam kandydat, ani jego rodzice, ale zachęcamy, by to zadanie powierzać tylko osobom zaufanym!