Konkursy

III Wojewódzki Konkurs Języków Obcych dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych (Język Angielski)

Mieszko Majka klasa 2IB uzyskał tytuł laureata drugiego miejsca,
a Łukasz Michalak klasa 2IB uzyskał tytuł laureata trzeciego miejsca
w III Wojewódzkim  Konkursie  Języków Obcych
dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych (Język Angielski).

Wyróżnione zostały również
Aleksandra Meyer klasa 2b (czwarte miejsce)
oraz Amelia Lipko klasa 2a (szóste miejsce)

V Wojewódzki Konkurs Wiedzy Geograficznej dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych 2010/2011

Piątą edycję Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Geograficznej dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Geograficzne przy współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ZCE,
wygrał Szymon Mądraszewski klasa 2d,
uczeń  II LO im. Meszka I w Szczecinie.

Tytuł laureata zdobył również Tomasz Naprawa klasa 2e.

Tytuł finalisty uzyskał Adam Roszkowski klasa 2e.