Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły zostali ubezpieczeni w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej opisany jest w załączniku.

Tryb postępowania powypadkowego oraz namiary na osoby mogące udzielić dodatkowych informacji podane są w załączniku.

Druk zgłoszenia nieszczęśliwego wypadku znajduje się w załączniku.

"Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS" w załączniku wraz z "Tabelą norm uszczerbku na zdrowiu" w załączniku.