Informacje przedmiotowe

XIV Olimpiada Przedsiębiorczości

Do etapu okręgowego olimpiady awansowało pięciu uczniów:

1. Andrzej Bednarz z kl.2b
2. Adam Korniejczuk z kl.I-preIB
3. Kacper Mariankowski z kl.3fB
4. Artur Nalepko z kl.3fB
5. Krzysztof Nosowicz z kl.3fB

Gratulujemy!

Etap okręgowy olimpiady odbędzie się 7 marca 2019r. w Poznaniu.