II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Konkurs Biologiczny Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

W dniu 20 października 2017 r. odbyły się eliminacje szkolne Konkursu Biologicznego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa zachodniopomorskiego, organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Na podstawie protokołów dostarczonych przez komisje szkolne ze szczecińskich szkół prowadzących klasy gimnazjalne stworzona została lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie rejonowym obejmującym miasto Szczecin.

Przypominamy, że etap rejonowy (dla uczniów dotychczasowych gimnazjów szczecińskich) Konkursu Biologicznego odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie (ul. Henryka Pobożnego 2) w czwartek 30 listopada 2017 r. o godz. 14.00.

Uczniowie biorący udział w etapie rejonowym konkursu powinni przybyć do szkoły, w której jest organizowany dany konkurs co najmniej 20 minut przed podaną godziną rozpoczęcia danego konkursu. Powinni być wyposażeni w ważną legitymację szkolną oraz długopis z czarnym wkładem.