Dzwonki

W dniach 21 – 23 października 2021 roku II Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie po raz jedenasty będzie organizatorem konferencji StetiMUN czyli modelowych obrad ONZ - wydarzenia objętego honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka.

Konferencje MUN (Model United Nations) to symulacje największej i najważniejszej organizacji Świata jaką jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Stąd też, wydarzenie, które organizujemy należy do najbardziej prestiżowych konferencji w Europie. Młodzież z różnych krajów wciela się w delegatów reprezentujących interesy poszczególnych państw należących do ONZ. W tym roku tematem przewodnim jest aktualna sytuacja pandemiczna związana z występowaniem wirusa SARS – CoV – 2. Podczas konferencji poruszymy, jak zawsze, najbardziej palące i bieżące problemy współczesnego świata. Delegaci, podczas kilkudniowego zjazdu pracować będą w siedmiu interesujących komisjach tj. Rada Bezpieczeństwa, Komisja Praw Człowieka, Komisja Ekonomiczno – Społeczna czy Światowa Organizacja Zdrowia. Językiem oficjalnym konferencji będzie język angielski, a uczestnicy pochodzą z Polski i ze świata. Trzydniowe debaty w komisjach mają doprowadzić do stworzenia konsensusu w postaci rezolucji, które następnie będą rozpatrywane na Zgromadzeniu Ogólnym StetiMUN. Głównymi sponsorami konferencji są Pomorze Zachodnie oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, udzielające nam funduszy w ramach programu Społecznik. Ponadto, partnerami konferencji są Radio Szczecin, Interact Szczecin oraz Akademia Wiedzy Obywatelskiej.