Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej

Konkursy Towarzystwa na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej 2022/2023

Po przerwie wymuszonej pandemią powracamy do tradycji Szczecińskich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej.

XX Szczeciński Konkurs Matematyczny

XX Konkurs Młodego Poligloty