Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej

Dyplomy dla laureatów i finalistów Szczecińskich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej w roku szkolnym 2019/2020

Z powodu trwającego zagrożenia epidemiologicznego
wciąż niemożliwe jest zorganizowanie uroczystego
podsumowania Konkursów
dla uczniów szkół podstawowych.

Z tego względu, motywowani koniecznością przygotowania
przez szkoły podstawowe wniosków o Nagrody Prezydenta
Miasta Szczecin, chcemy zapewnić Państwu możliwość
odbioru dyplomów w innej, bezpiecznej formie.

We wtorek i środę  19 i 20 maja 2020 r. roześlemy do
właściwych szkół skany dyplomów.

Od środy 20 maja 2020 r. dyplomy będzie można odbierać
w sekretariacie
II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie
przy ul. Henryka Pobożnego 2
w godz. od 08.00 do 15.00.

Do szkoły wchodzimy głównym wejściem od strony
ul. Henryka Pobożnego, wzywając dzwonkiem woźnego.

Po odbiór oryginałów zapraszamy laureatów/finalistów
lub ich rodziców albo nauczycieli-opiekunów
.