Rekrutacja

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

do II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Mieszka I w Szczecinie

na rok szkolny 2022/2023

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Urzędu Miasta Szczecin nabór do szczecińskich szkół ponadpodstawowych odbywa się przede wszystkim za pomocą środków elektronicznych tzn.:

skany/zdjęcia modyfikowanych wniosków o przyjęcie, a także świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (zaświadczenia, a nie informacji o wynikach !) kandydaci wgrywają jako załączniki na swoim koncie w systemie Nabór (https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa/); przypominamy, że musi to nastąpić do wtorku 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 !!!

W tym terminie niczego Państwo do szkoły fizycznie nie dostarczają!

Apelujemy, by dokonać tej czynności uważnie i zadbać by:

  • wgrać skan podpisanego wniosku!
  • wgrać skan z trzema stronami wniosku (natomiast strona ostatnia z kodem PIN pozostaje w Państwa rękach i ta nie powinna być skanowana dla nas)!
  • wgrać skan ostatniego wydrukowanego wniosku (tak byśmy na skanie widzieli to samo co w wypełnionych przez Państwa polach aplikacji Nabór – brak zgodności spowoduje odrzucenie wniosku)!

 

  • wgrać skan zawierający obie strony świadectwa
  • wgrać skan zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (dokument z pieczęcią i podpisem dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej)
  • jeżeli wprowadzają Państwo oceny ze świadectwa, a potem wyniki egzaminów do systemu Nabór, to my dokonamy sprawdzenia wprowadzonych przez Państwa danych na podstawie załączonych skanów; jeżeli nie dokonają Państwo wprowadzenia tych danych, to my wprowadzimy je na podstawie załączonych przez Państwa skanów
  • wprowadzenie danych o osiągnięciach w konkursach jest skomplikowane i najprościej jeśli pozostawią Państwo to działanie dla szkolnej komisji rekrutacyjnej

Szkolna komisja rekrutacyjna będzie weryfikowała dane o osiągnięciach w konkursach i wprowadzała je do systemu do 13 lipca. Dlatego prosimy, by dopiero po południu 13 lipca przyjrzeli się Państwu wprowadzonej przez komisję ilości konkursów w poszczególnych kategoriach i w razie wątpliwości dzwonili Państwo do szkoły w dniu 14 lipca 2022 r.

Dopiero ostatni etap działań kandydatów po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 19 lipca 2022 r., czyli dostarczenie pomiędzy 19 a 22 lipca 2022 r. do godz. 15.00 oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty polega na fizycznym dostarczeniu tych dokumentów do szkoły, która zakwalifikowała kandydata do przyjęcia.

Prezentacja 2022

 


Poniżej przedstawiamy film prezentujący działalność Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020.