Rada rodziców

Caritas

Pod koniec września br., uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego mieli możliwość zaangażować się w działalność wolontariacką. Mimo panującej epidemii koronawirusa, po raz kolejny kontynuowaliśmy pomoc na rzecz osób potrzebujących. Nie chcieliśmy, by wirus zatrzymał dobro i pomoc, które ciągle są potrzebne. Włączyliśmy się zatem w akcję Caritas pt.: „Tak. Pomagam!”. Polegała ona na zbiórce żywności – produktów długoterminowych, które posłużyły do przygotowania paczek dla podopiecznych Caritas. Naszą akcję przeprowadzaliśmy w Centrum Handlowym „Fala”, zachęcaliśmy robiących zakupy do podzielania się żywnością, rozdawaliśmy ulotki, pakowaliśmy pozyskany towar do kosza. Naszej pracy towarzyszyły dobre nastroje i humory. Przez cały dzień w wydarzeniu, razem z ks. Maciejem Wagnerem, udział brało 16 uczniów z naszej szkoły – głównie z klas drugich. Udało się zebrać kilkadziesiąt kilogramów różnych produktów. Mamy nadzieje, że już niedługo znów będziemy mieli możliwość podzielić się dobrem z innymi.

Ks. Maciej Wagner, katecheta