Rada rodziców

Z potrzeby serca

„Wróciłem do siebie, znów jestem taki jaki byłem dawniej!” – to budujące słowa jednego z uczniów, wolontariuszy, który wziął udział w jednej z działalności charytatywnej. Od września br., uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, brali udział w różnych akcjach mających na calu pomoc innym ludziom lub zwierzętom. W niniejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę szczególnie na dwie podejmowane przez nas działalności.  

We wrześniu oraz grudniu tego roku, nawiązaliśmy współpracę z Parafialnym Zespołem Caritas, działającym przy Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie. Zespół ten włączał się w prowadzoną w całej Polsce zbiórce żywności dla potrzebujących. Akcja odbywała się w Centrach Handlowych Szczecina. Zadaniem Wolontariuszy było przygotowanie tej akcji: wyznaczenie harmonogramu działań, czy zachęcanie osób robiących zakupy do wsparcia tego dzieła. Rozdawali ulotki, prowadzili rozmowy, które produkty najbardziej byłyby przydatne i ważne, magazynowali zebraną żywność i środki czystości. We wrześniowej zbiórce żywności Wolontariuszom udało się pozyskać przeszło 200 kilogramów pokarmów. Produkty te posłużyły do przygotowania paczek dla potrzebujących mieszkańców Szczecina.

Rozmawiając z uczniami odnosiło się wrażenie, że działalność charytatywna w której brali udział pomagała nie tylko ludziom do których pomoc ta była skierowana, lecz także zmieniała samych Wolontariuszy. Poświęcali oni swój jakże cenny czas, ponieważ akcje te podejmowane były podczas weekendów. Mieli możliwość lepiej się poznać, nawiązać nowe znajomości, uczyli się otwartości na innych, pokonywali swoją nieśmiałość, dowiadywali się, że nie zawsze wszystkie produkty (suchy ryż, czy makaron) nadają się do tego by można by je było przekazać np. osobom bezdomnym. 

Inną akcją którą udało się zrealizować, tym razem w szkole było pisanie kartek do dzieci przebywających na oddziale onkologicznym w Lublinie. Dzięki portalom społecznościowym udało się nawiązać współpracę z Fundacją „Gdy liczy się czas” z Lublina, która propagowała akcję pn.: „Wylosuj Anioła”. Akcja polega na pisaniu kartek ze wsparciem, motywowaniu do niepoddawania się przeciwnościom, czy życzeniu zdrowia dla małych podopiecznych szpitala. Licealiści z wielkim oddaniem i z różnymi pomysłami tworzyli kolorowe kartki. Większość z nich to kartki świąteczne z okazji świąt Bożego Narodzenia. Dzięki temu pomysłowi udało się wysłać blisko 100 kartek, które Wolontariusze w Lublinie rozdadzą dzieciom w szpitalu. Często w kartkach można było znaleźć bardzo osobiste życzenia i słowa otuchy. Ktoś napisał, że przechodził przez podobne doświadczenie, ktoś inny zapewnił o modlitwie. Bardzo potrzebna akcja, szczególnie, że w dobie aplikacji mobilnych i komunikatorów coraz rzadziej korzysta się z tej formy wyrażania swoich emocji i pozdrowień.

Wrócić do siebie, na nowo odkryć sens i wartość swojego życia. Wartość zauważenia, ze razem można więcej i lepiej – to słowa które najlepiej określając różnorakie formy zaangażowania i pomocy względem innych osób. Oczywiście opisana działalność nie wyczerpuje tematu wszystkich prowadzonych w naszym liceum akcji. Należało by wspomnieć jeszcze o innych, chociażby wsparciu schroniska dla zwierząt, zbieraniu środków finansowych na zakup wózka inwalidzkiego dla chłopca cierpiącego na dziecięce porażenie mózgowe, czy przygotowanie „Szlachetnej Paczki”. Jest to jednak temat na kolejny artykuł…

Ks. Maciej Wagner