Organizacja roku szkolnego

KOMUNIKAT w sprawie organizacji roku szkolnego 2022/2023

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie zgodnie z §5. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) informuje  uczniów i rodziców o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023: 

  • 31 października 2022 r. – poniedziałek - dzień przed Wszystkich Świętych;
  • 02 listopada 2022 r. – środa  - Zaduszki;
  • 02 stycznia 2023 r. – poniedziałek - po Sylwestrze;
  • 02 maja 2023 r. – wtorek - po Święcie Pracy i przed Świętem Konstytucji 3 Maja;
  • 04 maja 2023 r. czwartek - pisemny egzamin maturalny z języka polskiego;
  • 05 maja 2023 r. piątek - pisemny egzamin maturalny z matematyki;
  • 08 maja 2023 r. poniedziałek - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego PP;
  • 09 maja 2023 r. wtorek - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego PR;
  • 09 czerwca 2023 r. – piątek - po Święcie Bożego Ciała.

 Dyrektor II LO im. Mieszka I w Szczecinie
Jolanta Jastrzębska