Komunikaty

Informacje dla rodziców

DRODZY RODZICE! 

Jako Rada Rodziców przy II LO im. Mieszka Iw Szczecinie, pragniemy prosić Państwa o pomoc. 
Organ prowadzący, nie pokrywa całości potrzeb, jakie są niezbędne w tak elitarnej szkole jak nasze Liceum. 
Zapewnienie możliwości najwyższego rozwoju naszych dzieci jest możliwe dzięki naszej – Rodziców pomocy. 

Składki jakie wpłacacie Państwo na Radę Rodziców przeznaczone są na:

 • zajęcia uzupełniające dla klas maturalnych,
 • warsztaty olimpijskie,
 • koła zainteresowań,
 • zajęcia sportowe,
 • chór,
 • organizację konkursów,
 • ponoszenie kosztów udziału uczniów w konkursach i olimpiadach,
 • zakup nowoczesnego sprzętu dla kół zainteresowań,
 • zakup pomocy naukowych,
 • zakup wyposażenia klas,
 • zakup nagród na zakończenie roku szkolnego dla uczniów, którzy otrzymują świadectwo z wyróźnieniem. 

Składka roczna wynosi 200 zł. 

Dziękujemy za wpłaty. 

Konto Rady Rodziców
PKO Bank Polski
nr konta:
29 1020 4795 0000 9702 0307 8995