Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2017/2018 trwają
  od 04 września 2017 r. do  22 czerwca 2018 r.

 • Zimowa przerwa świąteczna trwa                
  od 23 grudnia 2017 r. do  31 grudnia 2017 r.

 • Ferie zimowe trwają                                     
  od 15 stycznia 2018 r. do 28 stycznia 2018 r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna trwa             
  od 29 marca 2018 r. do  03 kwietnia 2018 r.

 • I półrocze trwa                                             
  od 04 września 2017 r. do 02 lutego 2018 r.

 • II półrocze trwa                                           
  od 05 lutego 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

 • Zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych kończą się 27 kwietnia 2018 r.

 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 22 czerwca 2018 r.

 • Ferie letnie trwają                                         
  od 23 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

KOMUNIKAT o dniach wolnych

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie zgodnie z §5. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. 1)) informuje uczniów i rodziców o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018: 

Czytaj więcej...