Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2016/2017 trwają
  od 01 września 2016 r. do 23 czerwca 2017 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna trwa
  od 23 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 • Ferie zimowe trwają
  od 13 lutego 2017 r. do 26 lutego 2017 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna trwa
  od 13 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r.
 • I półrocze trwa
  od 01 września 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.
 • II półrocze trwa
  od 23 stycznia 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.
 • Zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych kończą się 28 kwietnia 2017 r.

 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 23 czerwca 2017 r.

 • Ferie letnie trwają
  od 24 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

KOMUNIKAT o dniach wolnych

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie zgodnie z §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. 1)) informuje uczniów i rodziców o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

 • 31 października 2016 r.
– poniedziałek - przed 01 listopada - Wszystkich Świętych
 • 18 listopada 2016 r.
– piątek - obchody 70-lecia szkoły
 • 02 maja 2017 r.
– wtorek - przed 03 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
 • 04 maja 2017 r.
– czwartek - pisemny egzamin maturalny z języka polskiego;
 • 05 maja 2017 r.
– piątek - pisemny egzamin maturalny z matematyki
 • 08 maja 2017 r.
– poniedziałek - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego.
 • 16 czerwca 2017 r.
– piątek - po 15 czerwca - Boże Ciało


Dyrektor II LO im. Mieszka I w Szczecinie
Jolanta Jastrzębska

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191, z 2006 r. Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 186, poz. 1245